werkgever
Keerpunt > Werkgever > WGA > Wat is zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)?

Wat is zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)?

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA moet u als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) gaan optreden. U moet een ZBO procedure hebben omdat u een deel van de WIA uitvoert in plaats van het UWV. Dit betekent dat als u vindt dat een (ex-)werknemer die in de WGA is beland onvoldoende re-integratie-inspanningen levert, u de (ex-)werknemer een sanctie kunt opleggen.

U moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De situatie moet objectief beoordeeld worden
 • Het besluit moet onderbouwd en schriftelijk aan (ex-)werknemer worden meegedeeld
 •  In deze brief moet zijn aangegeven op welke wijze de (ex-)werknemer dit bezwaar kan opstarten
  • het bezwaar moet in behandeling worden genomen
  • uw (ex-)werknemer moet worden gehoord
  • er moet een beslissing worden genomen op het bezwaar
  • de bezwaarprocedure moet worden georganiseerd door een onafhankelijke afdeling of persoon
 • Het is mogelijk dat uw (ex-)werknemer in beroep gaat tegen de beslissing op zijn bezwaar. U moet dan een verweerschrift opstellen en u indien nodig op de rechtszitting laten vertegenwoordigen
 • Uw (ex-)werknemer moet een klacht kunnen indienen, er moet dus in uw bedrijf een klachtenprocedure zijn
 • U moet uw (ex-)werknemer inzage geven in documenten die betrekking hebben op het besluit

Hou er rekening mee dat het andersom ook mogelijk is, dus dat een WGA-gerechtigde (ex-) werknemer ú aanspreekt op (het ontbreken van) re-integratie-inspanningen.

Indien u hulp nodig heeft bij het inrichten van het ZBO, kunnen wij u in contact brengen met partijen die dit kunnen bieden.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020