werkgever
Keerpunt > Werkgever > WGA > Vervroegde IVA

Wat is vervroegde IVA?

Normaal gesproken kan een werknemer pas na 2 jaar ziekte een WIA aanvraag doen. Met een vervroegde WIA aanvraag doe je eerder een beroep op de IVA-uitkering. Deze aanvraag kan door werknemer gedaan worden als werknemer minimaal 3 weken ziek is tot uiterlijk 68 weken verzuim. De vervroegde IVA wordt alleen toegekend wanneer er sprake is van een medisch stabiele of verslechterende situatie. Als er nog (een geringe) kans is op herstel, dan is een vervroegde IVA niet mogelijk. Voordeel voor werkgevers is dat de IVA-uitkering in mindering gebracht kan worden op de loondoorbetalingsverplichting die gedurende 2 jaar geldt. Werknemer krijgt, bij een gelijkblijvende medische situatie, tot AOW-gerechtigde leeftijd 75% van het laatst verdiende loon. Daarnaast hebben werkgever en werknemer geen re-integratieverplichtingen.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020