werkgever
Keerpunt > Werkgever > WGA > Eigenrisicodragerschap van de WGA, rechten en plichten voor de werkgever

Rechten en plichten van de werkgever bij eigenrisicodragerschap van de WGA

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA dan heeft u een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen:

  • Betaling van de kosten van de WGA-uitkering van uw (ex-)werknemer. Meestal betaalt het UWV de uitkering aan (ex-)werknemers en stuurt vervolgens een (verzamel)factuur naar u. U kunt deze factuur dan zelf betalen of uw verzekeraar doet dat namens u;
  • Betaling van zijn re-integratie. Afhankelijk van uw verzekeraar, kunt u dit (deels) vergoed krijgen;
  • Begeleiding bij de re-integratie van uw (ex-)werknemer, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen;
  • U dient erop toe te zien dat (ex-)werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt. U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.
    • Hiertoe is het noodzakelijk om het Zelfstandig Bestuur Orgaan (ZBO) in te richten.
    • U bent daarnaast verplicht om UWV te informeren over de opgelegde maatregel.

Tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk

Bovenstaande verplichtingen gelden niet alleen bij werknemers waar u een arbeidscontract mee heeft, maar ook bij werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij uw bedrijf werken. Indien u het eigenrisicodragerschap stopt, blijft u tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Ook bent u verantwoordelijk voor alle werknemers die arbeidsongeschikt geworden zijn op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, ondanks dat zij pas een WGA-uitkering krijgen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.

Polisvoorwaarden

Daarnaast kunnen vanuit de polisvoorwaarden andere regels van toepassing zijn. Bijvoorbeeld binnen welke termijn u uw verzekeraar moet informeren over zieke werknemers. Het is belangrijk dat u deze polisvoorwaarden naleeft. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan kan dit consequenties hebben voor de uitkering van de verzekeraar.

Welke rechten heeft u?

Als eigenrisicodrager mag u een van uw (ex-)werknemer verwachten dat hij er alles aan doet om passend werk te vinden. Uw (ex-)werknemer moet u op de hoogte houden van alle veranderingen in zijn situatie en is verplicht om te reageren op bijvoorbeeld een oproep voor het spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige. Een uitgebreide beschrijving van de rechten en plichten van de (ex-)werknemer met een WGA-uitkering vindt u hier.

Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

U mag als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) de (ex-)werknemer een sanctie opleggen indien deze zich niet houdt aan zijn verplichtingen. U kunt dan, conform de daarvoor geldende regels, de WGA-uitkering opschorten, korten of stopzetten.

Lees hier meer over het ZBO.

Herbeoordeling

Daarnaast kunt u bij UWV een herbeoordeling aanvragen. Dit doet u indien er voldoende gewijzigd is in de situatie van uw (ex-)werknemer en u verwacht dat dit consequenties heeft voor de mate van arbeidsongeschiktheid en mogelijk ook de WGA-uitkering. UWV zal de situatie van uw (ex-)werknemer dan opnieuw beoordelen. U (en de (ex-)werknemer) ontvangt dan een beschikking waarin de uitslag van deze beoordeling wordt beschreven. Tegen deze beschikking kunt u altijd bij UWV in bezwaar gaan.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020