werkgever
Keerpunt > Werkgever > Training en advies

Training en advies

De wetgeving op het gebied van sociale zekerheid verandert regelmatig. Wij geven trainingen en bieden advies over de Ziektewet, WGA, re- integratie en verzuim. Keerpunt ondersteunt de werkgever met diensten op maat.

1. Cursus preventiemedewerker
In de nieuwe Arbowet speelt de preventiemedewerker een grotere rol. Deze cursus geeft de preventiemedewerker de benodigde basiskennis.

2. Verzuimtraining
Personeel aanspreken op verzuimgedrag is soms best lastig. Deze training biedt u concrete handvatten en oefeningen.

Meer informatie of aanmelden

3. Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
U bent verplicht uw personeel de mogelijkheid van een Periodiek Medisch Onderzoek aan te bieden. Keerpunt regelt dit voor u.

4. Uitvoering van Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Maak gebruik van de deskundigheid van Keerpunt, als u zelf de kennis niet in huis hebt. De RI&E is wettelijk verplicht.

5. Advisering arbobeleid
Wij ondersteunen voornamelijk bedrijven met meer dan 100 medewerkers bij het opstellen van het wettelijk verplichte operationeel plan ten aanzien van preventie, verzuimbeleid en duurzame inzetbaarheid.

6. Vertrouwenspersoon
Heeft u zelf geen vertrouwenspersoon in huis? U kunt deze ook inhuren via Keerpunt.

7. Duurzame inzetbaarheid
Binnen het re-integratietraject van de zieke medewerker denkt Keerpunt met de medewerker en werkgever mee hoe de medewerker kan re-integreren, zodanig dat verzuim in de toekomst voorkomen kan worden.

Meer weten over onze dienstverlening?

Bel ons: 035-625 31 53
Mail ons: info@keerpunt.nl
Contact

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2018