werkgever
Keerpunt > Werkgever > Privacy

Uw privacy

U bent klant van Keerpunt. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten hoe Keerpunt met uw gegevens omgaat. Voor de uitvoering van onze werkzaamheden is het belangrijk dat wij gegevens over uw bedrijf ontvangen. Wij beperken ons tot die gegevens die belangrijk zijn voor de uitvoer van onze dienstverlening. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld uw bedrijfsgegevens, de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf of uw verzuimprotocol.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt. Daarom hebben wij verschillende maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. Uw gegevens worden door uw contactpersoon opgeslagen in ons verzuimsysteem. De beveiliging van dit systeem heeft hoge prioriteit.
Wilt u meer weten over hoe Keerpunt omgaat met uw privacy? In ons privacyreglement vindt u een uitgebreide omschrijving van onze richtlijnen omtrent privacy. Bovendien kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij Keerpunt.
Lees meer over privacy
Neem contact op

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief