werkgever
Keerpunt > Werkgever > Preventie > Verzuimtraining

Verzuimtraining

U als werkgever, maar ook uw medewerkers hebben steeds meer verantwoordelijkheden gekregen als het gaat om het beheersen van ziekteverzuim. Dit is lang niet altijd eenvoudig. Keerpunt helpt u hier graag bij door middel van onze Verzuimtraining.

Aan welke regels moet u zich precies houden? Wat mag u wel en wat mag u niet van uw verzuimende medewerker vragen? En hoe gaat u om met medewerkers van wie u vermoedt dat ze ten onrechte verzuimen? Lastige vragen waarop het antwoord niet eenvoudig is. Keerpunt helpt u bij het beantwoorden van de moeilijke vragen rondom verzuim door middel van een verzuimtraining.

Voor wie is deze training geschikt?
HR-managers, casemanagers, leidinggevenden.

Wat leert u tijdens de training?
De training is modulair opgebouwd en u kunt zelf kiezen welke training het beste bij u past. Heeft u alleen behoefte aan theoretische kennis? Kies dan voor de Verzuimtraining Basis. Wilt u daarnaast meer weten over de vertaling naar de praktijk? Dan is de Verzuimtraining Uitgebreid echt iets voor u. Als u uw training verrijkt wilt hebben met een trainingsacteur, kiest u de Verzuimtraining Actief.

Verzuimtraining basis
Door deze training krijgt u inzicht in de rechten en plichten op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. De training duurt 2 uur en u ontvangt een reader met de belangrijkste informatie.

Verzuimtraining uitgebreid
De Verzuimtraining Uitgebreid gaat verder dan de Verzuimtraining Basis. U krijgt inzicht in de rechten en plichten op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast zoomen we in op het omgaan met verzuim:

 • Wat is de rol van de leidinggevende bij verzuim?
  – De invloed van verzuimcultuur?
  – Welke vragen stelt u bij ziekteverlof
 • Hoe voorkomt u verzuim?
  – Het herkennen van “uitval” signalen voor dreigend verzuim
  – Bespreekbaar maken van privé zaken
  – Mogelijkheden vanuit de organisatie/arbo
 • Verzuim in de praktijk
  – Telefonische ziekmelding
  – Frequent verzuim
  – Privé problematiek

De deelnemers kunnen van te voren casuïstiek aanleveren die wordt besproken in de training. De training bestaat uit een dagdeel

Verzuimtraining actief
In de verzuimtraining Actief bieden we naast de WVP-aspecten en de praktische kant van verzuim ook nog een gesprekstraining met een acteur aan. De casuïstiek wordt dus niet alleen besproken, maar ook uitgespeeld. De ervaring leert dat dit aspect van de trainingen door deelnemers hoog gewaardeerd wordt. De Verzuimtraining Actief duurt een dag.

Wat zijn de kosten van de verzuimtraining?
De kosten voor de training bedragen, exclusief btw:

Verzuimtraining Basis 230,- per deelnemer
Verzuimtraining Uitgebreid 300,- per deelnemer
Verzuimtraining Actief 390,- per deelnemer

Eventuele locatie- en cateringkosten komen voor uw rekening.

Waar vindt de training plaats?
Keerpunt verzorgt de verzuimtraining op een locatie die u aanwijst en die u regelt.

Trainer(s)
De training wordt gegeven door de re-integratiespecialisten van Keerpunt zelf.

Pascal van Gellecum is afgestudeerd organisatie & arbeid psycholoog. Hij heeft jarenlang ervaring als re-integratiespecialist en ontwikkelt en geeft trainingen. Communicatie en het scheppen van duidelijkheid spelen een essentiële rol om verzuim terug te dringen. Herkennen van mogelijk uitval en open het gesprek over verzuim aangaan zijn cruciaal. Bewustwording van het effect van verzuim op een bedrijf kan een aanleiding zijn om verzuim aan te pakken.

Meer weten?
Wilt u meer weten? Wilt u een offerte aanvragen voor een verzuimtraining? Of een training op maat? Stuur dan een e-mail aan preventie@keerpunt.nl onder vermelding van de naam van uw bedrijf en het polisnummer van uw verzuim-, WGA of WIA-verzekering.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2019