werkgever
Keerpunt > Werkgever > Arbodienstverlening

Arbodienstverlening

U bent druk met ondernemen. Uw mensen zijn essentieel voor uw succes. Daarom is het fijn als uw medewerkers snel weer aan het werk kunnen als er sprake is van verzuim. De wetgeving rondom verzuim is echter complex.

Het goed begeleiden van zieke medewerkers kost tijd en vraagt om kennis en ervaring. Keerpunt is dé deskundige partner die werkgevers en verzuimende medewerkers helpt bij een zo snel mogelijke re-integratie. Hierdoor duurt het verzuim korter, bespaart u kosten en heeft u meer tijd voor ondernemen.

 

Snelle re-integratie

Ziekte van een medewerker is niet prettig; niet voor de medewerker, maar ook niet voor de werkgever. Zeker niet wanneer sprake is van langdurige ziekte. Zowel de medewerker als de werkgever krijgen bij verzuim te maken met een aantal wettelijke verplichtingen. De werkgever is verplicht om maximaal twee jaar lang het loon van een zieke medewerker door te betalen. Voor veel werkgevers is dit een flinke kostenpost; niet alleen het te betalen loon maar ook de kosten van productieverlies en vervanging zijn hier onderdeel van. Een verzuimende medewerker kost een werkgever gemiddeld 250 tot 400 euro per dag.

Zowel de werkgever als de medewerker moeten zich inspannen zodat de verzuimende medewerker snel weer aan de slag kan. In de Wet verbetering Poortwachter wordt een proces beschreven met stappen die de werkgever en medewerker gezamenlijk moeten zetten om de re-integratie te bespoedigen. Hierbij moeten zij zich hierbij laten ondersteunen door een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst.

Veel werkgevers kiezen ervoor om zelf de bewaking van verplichte stappen uit de Wet verbetering Poortwachter en de begeleiding van de verzuimende medewerker op zich te nemen. Dit doen zij er dan vaak bij, naast hun reguliere werk. Dit leidt regelmatig tot spanningen in de relatie met de verzuimende medewerker waardoor het verzuim langer kan duren dan nodig. Het coördineren van verzuim is echter iets dat vraagt om kennis van de wet- en regelgeving, ervaring in het begeleiden van medewerkers en een onafhankelijke visie op de situatie.

 

Wat kunnen wij bieden?

Keerpunt helpt werkgever en medewerker bij het zetten van de juiste stappen om de re-integratie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Indien nodig initiëren we interventies die het herstel en werkhervatting bevorderen. De casemanager begeleidt het hele re-integratieproces zodanig dat beide partijen voldoen aan de eisen gesteld vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Door de aanpak af te stemmen op de specifieke situatie van werkgever en medewerker versnellen we de duurzame re- integratie van de medewerker en beperken we de financiële gevolgen van verzuim.

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Bel ons: 035-625 31 53
Mail ons: info@keerpunt.nl

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020