werkgever
Keerpunt > Werkgever > Keerpunt ontzorgt u als werkgever

Keerpunt ontzorgt u als werkgever

In de eerste twee jaar van verzuim betaalt u minstens 70% van het loon van de verzuimende medewerker door. Zowel u als uw medewerker moet zich inspannen voor de re-integratie van de medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is vastgelegd wat er moet gebeuren.

Keerpunt is er voor u

Spant de medewerker zich niet voldoende in, dan moet u daar tegen optreden om te voorkomen dat UWV na twee jaar concludeert dat ú zich niet voldoende heeft ingespannen. Spant ú zich niet voldoende in, dan kan het zijn dat u het loon van uw medewerker nog een derde jaar moet doorbetalen.

Bent u verzekerd bij De Amersfoortse of via een van de verzuimloketten van Nationale Nederlanden, dan kunt u gebruik maken van Keerpunt als arbodienst. De casemanagers van Keerpunt nemen de regie in de contacten tussen werkgever, medewerker en bedrijfsarts. Omdat elke situatie anders is, maakt keerpunt geen gebruik van een standaardproces. De casemanager stemt zijn aanpak af op uw specifieke situatie. Hierbij worden u en uw medewerker gecoacht om de juiste en wettelijk verplichte stappen te zetten en bepaalt de casemanager, samen met de bedrijfsarts, welke actie ondernomen wordt voor een snelle terugkeer naar werk. Interventies die hiervoor nodig zijn, worden vaak vergoed door de verzekeraars. Hierbij helpt de casemanager u ook.

Aangezien de casemanager onpartijdig is, worden onnodige spanningen tussen de werkgever en de medewerker voorkomen en de verzuimduur verkort.

Het kan voorkomen dat uw medewerker ziek uit dienst gaat of na twee jaar in de WIA terecht komt. Wanneer u ervoor gekozen heeft om eigenrisicodrager voor de WGA of de Ziektewet te worden, houdt u zelf grip op de hoogte van de WGA- en de Ziektewetpremie. U zit immers zelf in de bestuurdersstoel als het gaat om de re-integratie van deze medewerkers. Ook in deze situaties kan Keerpunt u ondersteunen. Sterker nog, al tijdens de verzuimperiode worden dan acties ondernomen om de instroom in de Ziektewet en WGA te voorkomen en de medewerker duurzaam te re-integreren. Zo worden uw kosten beperkt; ook als er interventies moeten worden ingezet om de re-integratie te bespoedigen. Verzekeraars willen hier vaak aan meebetalen, zeker als de interventies aangeraden worden door Keerpunt.

Keerpunt is bewezen succesvol in het voorkomen dat medewerkers in de WGA terecht komen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt namelijk dat Keerpunt hierin 59% succesvoller is dan UWV. Dit merkt u direct in de premie die u betaalt.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020