werkgever
Keerpunt > Werkgever > Continuïteit waarborgen

Continuïteit waarborgen

Als verzuim langer duurt dan een griepje, lopen de kosten voor u als werkgever snel op. Wanneer u niet de juiste verzekering heeft afgesloten, kan dit de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Is er sprake van écht langdurig verzuim, dan kunt u tot wel 12 jaar lang met kosten geconfronteerd worden. Keerpunt werkt voor werkgevers die zelf grip willen hebben op verzuim en de kosten daarvan.

De continuïteit van uw bedrijf waarborgen

Een werkgever betaalt in Nederland de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid van zijn medewerkers. Vaak zonder dat hij het zelf doorheeft. Dat het loon van een zieke medewerker twee jaar lang doorbetaald moet worden, dat weten werkgevers vaak nog wel. Maar dat de werkelijke kosten die zij hebben veel hoger zijn dan het doorbetalen van dat loon, dat is vaak onbekend. In veel gevallen is er namelijk ook sprake van productie die gemist wordt, overuren van collega’s die betaald moeten worden of een vervanger die ingehuurd (en misschien wel ingewerkt) moet worden. Door al deze extra zaken, kost een dag verzuim de werkgever al snel 250 tot 400 euro. Vooral voor werkgevers in het MKB kan de verplichting om het loon bij ziekte twee jaar lang door te betalen (te) zwaar drukken op het bedrijfsresultaat. Een verzuimverzekering kan dan uitkomst bieden. Daar komt nog bij dat de werkgever wettelijk verplicht is om zich in te spannen voor de re-integratie van de medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is vastgelegd wat er moet gebeuren. Naast geld moet er dus ook veel tijd geïnvesteerd worden in de begeleiding van de zieke medewerker. Als dit niet wordt gedaan, kan het zijn dat UWV na twee jaar concludeert dat de werkgever onvoldoende inspanning heeft verricht en hem verplicht om nog een derde jaar het loon door te betalen.

In de praktijk blijkt het bovenstaande vaak al voldoende om bedrijven in financiële problemen te brengen, waardoor werkgevers uitkijken naar het einde van de verplichte periode van loondoorbetaling. Na die twee jaar, valt de medewerker onder de WIA en betaalt UWV een arbeidsongeschiktheidsuitkering…denkt de werkgever. Echter, de uitkeringen van UWV worden in feite betaald uit een verzekering waarvoor alle werkgevers in Nederland premie betalen. Komen er meer medewerkers in de WIA dan stijgt de premie het daaropvolgende jaar. Voor kleine werkgevers is die premiestijging afhankelijk van de WIA-instroom van de hele sector. Wanneer de loonsom van alle medewerkers binnen een organisatie tezamen hoger is dan 322.000 euro (circa 10 medewerkers), wordt de premie (ook) beïnvloedt door de eigen WIA-instroom. Bovendien blijft een werkgever 10 jaar lang financieel verantwoordelijk voor een medewerker die in de WIA terechtkomt. Deze kosten zijn hierdoor veel hoger dan de kosten van de eerste twee jaar van loondoorbetaling!

Als verzuim langer duurt dan een griepje, lopen de kosten dus snel op. Is er sprake van écht langdurig verzuim, dan kan een werkgever tot wel 12 jaar lang met kosten geconfronteerd worden. Regelmatig brengt dit de continuïteit van bedrijven in gevaar. Werkgevers kunnen er niet voor kiezen om deze kosten niet te betalen. Wél kunnen zij kiezen waar zij zich verzekeren voor deze kosten en wie zij daarmee de regie geven om deze kosten te beperken: UWV of zichzelf. Keerpunt werkt voor werkgevers die zelf grip willen hebben op verzuim en de kosten daarvan.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020