werkgever
Keerpunt > Werkgever > Arbodienstverlening en Casemanagement > Medische unit van Keerpunt

Snel handelen bij ziekteverzuim

Als uw werknemer ziek wordt, is dat natuurlijk heel vervelend. In de eerste plaats voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever. Voor alle betrokkenen is het fijn als de situatie snel in kaart kan worden gebracht en er zo nodig op tijd een interventie kan worden ingezet. Daarom werkt Keerpunt met een medische unit.

Onze medische unit van Keerpunt

Door het landelijk tekort aan bedrijfsartsen is de gemiddelde wachttijd voor een afspraak met een bedrijfsarts de afgelopen jaren flink opgelopen. Dat vinden we bij Keerpunt onwenselijk: we weten uit ervaring hoe belangrijk een vroege start van de begeleiding is voor de re-integratie van werknemers.

Om u en uw werknemers snel en goed van dienst te zijn, werkt Keerpunt met een medische unit waarin onze eigen bedrijfsartsen samenwerken met speciaal daarvoor opgeleide praktijkondersteuners. Samen kunnen ze nog beter sturen op de kwaliteit van het re-integratietraject. De bedrijfsarts delegeert taken, waaronder de inventarisatie van de situatie, aan de praktijkondersteuner. Uiteraard blijft de bedrijfsarts eindverantwoordelijk.

De voordelen op een rij

  • Uw werknemer wordt sneller geholpen. Dit heeft een positieve invloed op de re-integratie van uw werknemer. Hiermee wordt de schadelast van het verzuim voor u als werkgever beperkt.
  • De praktijkondersteuner kan snel reageren op vragen van uw werknemer.
  • De bedrijfsarts heeft dankzij de medische unit meer regie op het verzuimproces, zodat tijdig en snel gehandeld kan worden.
  • Een gesprek met de praktijkondersteuner vindt niet op de locatie van de bedrijfsarts plaats, maar telefonisch.
  • Als de situatie daarom vraagt, bieden we spreekuren op locatie aan.

Ellen Reurings, Ajoeb Abdul en Monique van der Schans

Maak kennis met praktijkondersteuner Ellen Reurings

‘Een intake met een praktijkondersteuner is vaak wat laagdrempeliger.’

Ellen Reurings maakt als praktijkondersteuner deel uit van de medische unit van Keerpunt. Ze vertelt over haar ervaring met het werken in een team van bedrijfsartsen en praktijkondersteuners.

‘Bij een arbeidsconflict of een burn-out moet je er toch niet aan denken dat je weken op een bedrijfsarts moet wachten? Als team kunnen we de nodige interventies meteen inzetten – alles uiteraard met instemming van de arts. Het mooiste aan mijn vak vind ik het contact met de werknemers. Je kunt net wat meer tijd nemen dan een arts om naar hun verhalen te luisteren. Veel werknemers ervaren een intake met een praktijkondersteuner als wat laagdrempeliger, waardoor ze soms ook wat opener zijn over hun klachten. Die openheid kan echt wat opleveren. Ik herinner me een mevrouw die duurzaam arbeidsongeschikt was geworden. Afgaande op belastbaarheidsonderzoeken een uitgemaakte zaak: ze kon bijna niets meer. Maar in de gesprekken die ik met haar had, liet ze me weten dat ze dolgraag wilde blijven werken! Samen met de bedrijfsarts en werkgever hebben we er toen voor gezorgd dat de vrouw welkom bleef op haar werk. De kleine klusjes die ze wél kon doen voor de werkgever mochten de naam bijna niet hebben, maar dat ze toch deel uitmaakte van het arbeidsproces, betekende heel veel voor haar gevoel van eigenwaarde. Dat heeft haar ziekteverloop zonder meer positief beïnvloed.’

Meer weten?

Download brochure medische unit

Wie doet wat?

Re-integratiespecialist

Wanneer het ziekteverzuim naar verwachting langer zal duren dan twee weken, neemt onze re-integratiespecialist zo snel mogelijk contact met u op. Onze re-integratiespecialist bespreekt de situatie met u en uw werknemer en maakt een inschatting van de verwachte duur van het verzuim.

Praktijkondersteuner

Duurt het verzuim naar verwachting langer dan zes weken, is er sprake van een arbeidsconflict of is er een specifiek verzoek van u of uw werknemer, dan plant de re-integratiespecialist direct een afspraak in met de praktijkondersteuner. Gedurende het gehele verzuimtraject blijft de bedrijfsarts eindverantwoordelijk. 

Bedrijfsarts

De praktijkondersteuner inventariseert de situatie en overlegt hierover met onze bedrijfsarts. Op basis van het eindoordeel van de arts wordt een rapportage opgesteld. Daar waar de situatie daar om vraagt heeft een van onze bedrijfsartsen zelf contact met u of uw werknemer.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020