werkgever
Keerpunt > Werkgever

Keerpunt voor u als werkgever

De informatie die relevant is voor u, op één pagina.

Keerpunt voor u als werkgever

In de eerste twee jaar van verzuim betaalt u minstens 70% van het loon van de verzuimende medewerker door. Zowel u als uw medewerker moet zich inspannen voor de re-integratie van de medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is vastgelegd wat er moet gebeuren.

Lees verder

Continuïteit van uw bedrijf waarborgen

Als verzuim langer duurt dan een griepje, lopen de kosten voor u als werkgever snel op. Wanneer u niet de juiste verzekering heeft afgesloten, kan dit de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Is er sprake van langdurig verzuim, dan kunt u tot 12 jaar lang met kosten geconfronteerd worden.

Lees verder

Omgaan met conflicten

Conflicten op de werkvloer komen regelmatig voor en leiden er vaak toe dat een medewerker zich ziekmeldt. Onderzoek toont aan dat dit wel 70.000 tot 100.000 keer per jaar gebeurt. Voor werkgevers is het belangrijk om alert te zijn op conflicten op de werkvloer.

Lees verder

Uw rechten en plichten

Zowel u als uw medewerker moeten zich inspannen voor de re-integratie. In de Wet verbetering Poortwachter is vastgelegd wat er moet gebeuren.

Lees verder

Benieuwd wat Keerpunt voor u kan betekenen?

Onze diensten

Brochure Wij zijn Keerpunt

In deze brochure vindt u informatie over onze diensten.

Download brochure

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Wat maakt Keerpunt uniek?

Keerpunt helpt, begeleidt, adviseert en traint. Dit doen we proactief, persoonlijk en altijd gemotiveerd vanuit ons positieve mensbeeld.

 

Waarmee kan Keerpunt u van dienst zijn?

Heeft u een vraag of opmerking? De medewerkers van Keerpunt helpen u graag. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem gerust contact met ons op.

 • U geeft ons gemiddeld een 8,3 voor onze dienstverlening. Onze deskundige medewerkers en het persoonlijk contact zorgen voor hoge kwaliteit van dienstverlening en hoge klanttevredenheid.

 • Sinds 1999 hebben we ervaring op het gebied van werk en verzuim. En zijn we door onze jarenlange ervaring in staat u optimaal te helpen.

 • Keerpunt is sterk in de samenwerking met de werkgevers, de verzekeraars a.s.r. en Nationale- Nederlanden, de verschillende intermediairs en volmachten en het externe artsennetwerk.

Wat zeggen anderen over ons?

Meerdere werkgevers aan het woord:

“Vriendelijke en adequate service en alles in gewone mensen taal.”
“De behulpzaamheid, vriendelijkheid en kennis spraken mij aan. Geen vraag was te gek en ik ben op een hele goede manier door deze situatie geloodst.”
“Het was prettig om een vaste contactpersoon te hebben, waar we met vragen terecht konden. Het contact verliep prettig. We kregen prima uitleg over wat er van ons als werkgever verwacht werd.”
“Goede en vriendelijke begeleiding.”
“Proactieve begeleiding en begrip voor medewerker- en werkgever-standpunt. Vooral de behulpzaamheid, ervaring, begrip en uitleg om ons optimaal te ondersteunen in deze niet alledaagse situatie. Het persoonlijke en professionele contact met de re-integratiespecialist heeft ons enorm geholpen.”

Veelgestelde vragen

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico Inventarisatie- en Evaluatie. Met een RI&E worden mogelijke risico’s voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers binnen een organisatie in kaart gebracht en beoordeeld. Tevens wordt er een plan van aanpak gemaakt waarin passende maatregelen staan voor de geconstateerde risico’s.

Hoe lang duurt de Ziektewetuitkering?

De Ziektewetuitkering duurt maximaal twee jaar.

Wat zijn de Rechten en plichten van de werkgever als hij eigenrisicodrager is voor de WGA?
Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA dan heeft u een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen:
 • Betaling van de kosten van de WGA-uitkering van uw (ex-)werknemer. Meestal betaalt het UWV de uitkering aan (ex-)werknemers en stuurt vervolgens een (verzamel)factuur naar u. U kunt deze factuur dan zelf betalen of uw verzekeraar doet dat namens u;
 • Betaling van zijn re-integratie. Afhankelijk van uw verzekeraar, kunt u dit (deels) vergoed krijgen;
 • Begeleiding bij de re-integratie van uw (ex-)werknemer, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen;
 • U dient erop toe te zien dat (ex-)werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt. U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.
  • Hiertoe is het noodzakelijk om het Zelfstandig Bestuur Orgaan (ZBO) in te richten.
  • U bent daarnaast verplicht om UWV te informeren over de opgelegde maatregel.

Tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk

Bovenstaande verplichtingen gelden niet alleen bij werknemers waar u een arbeidscontract mee heeft, maar ook bij werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij uw bedrijf werken. Indien u het eigenrisicodragerschap stopt, blijft u tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Ook bent u verantwoordelijk voor alle werknemers die arbeidsongeschikt geworden zijn op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, ondanks dat zij pas een WGA-uitkering krijgen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.

Polisvoorwaarden

Daarnaast kunnen vanuit de polisvoorwaarden andere regels van toepassing zijn. Bijvoorbeeld binnen welke termijn u uw verzekeraar moet informeren over zieke werknemers. Het is belangrijk dat u deze polisvoorwaarden naleeft. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan kan dit consequenties hebben voor de uitkering van de verzekeraar.

Welke rechten heeft u?

Als eigenrisicodrager mag u een van uw (ex-)werknemer verwachten dat hij er alles aan doet om passend werk te vinden. Uw (ex-)werknemer moet u op de hoogte houden van alle veranderingen in zijn situatie en is verplicht om te reageren op bijvoorbeeld een oproep voor het spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige. Een uitgebreide beschrijving van de rechten en plichten van de (ex-)werknemer met een WGA-uitkering vindt u hier.

Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

U mag als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) de (ex-)werknemer een sanctie opleggen indien deze zich niet houdt aan zijn verplichtingen. U kunt dan, conform de daarvoor geldende regels, de WGA-uitkering opschorten, korten of stopzetten.

Herbeoordeling

Daarnaast kunt u bij UWV een herbeoordeling aanvragen. Dit doet u indien er voldoende gewijzigd is in de situatie van uw (ex-)werknemer en u verwacht dat dit consequenties heeft voor de mate van arbeidsongeschiktheid en mogelijk ook de WGA-uitkering. UWV zal de situatie van uw (ex-)werknemer dan opnieuw beoordelen. U (en de (ex-)werknemer) ontvangt dan een beschikking waarin de uitslag van deze beoordeling wordt beschreven. Tegen deze beschikking kunt u altijd bij UWV in bezwaar gaan.  
Wie is verantwoordelijk voor de re-integratie?

Werkgevers die eigenrisicodragers zijn, zijn samen met de ex-medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie. Keerpunt helpt hierbij.

Hoe zorgt Keerpunt ervoor dat een werknemer duurzaam re-integreert?

Keerpunt gaat zorgvuldig om met de balans tussen de belangen van de werkgever, medewerker en verzekeraar om te komen tot duurzame re-integratie. Om dit te realiseren kijkt Keerpunt verder dan alleen naar gezondheid of dreigend verzuim.

Hoe log ik in met een Yubikey?
Werkgevers zonder mobiele telefoon kunnen gebruikmaken van een Yubikey voor inlog met 2-factor authenticatie. Bekijk de handleiding voor instructie en link naar een verkooppunt. Aanschafkosten van een yubikey zijn voor de werkgever.

Bekijk alle vragen

Uw vraag nog niet beantwoord?

We zijn trots op onze klanten

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020