werkgever
Keerpunt > Werkgever

Keerpunt voor u als werkgever

De informatie die relevant is voor u, op één pagina.

Keerpunt voor u als werkgever

In de eerste twee jaar van verzuim betaalt u minstens 70% van het loon van de verzuimende medewerker door. Zowel u als uw medewerker moet zich inspannen voor de re-integratie van de medewerker. In de Wet verbetering Poortwachter is vastgelegd wat er moet gebeuren.

Lees meer

Continuïteit van uw bedrijf waarborgen

Als verzuim langer duurt dan een griepje, lopen de kosten voor u als werkgever snel op. Wanneer u niet de juiste verzekering heeft afgesloten, kan dit de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Is er sprake van langdurig verzuim, dan kunt u tot 12 jaar lang met kosten geconfronteerd worden.

Lees meer

Omgaan met conflicten

Conflicten op de werkvloer komen regelmatig voor en leiden er vaak toe dat een medewerker zich ziekmeldt. Onderzoek toont aan dat dit wel 70.000 tot 100.000 keer per jaar gebeurt. Voor werkgevers is het belangrijk om alert te zijn op conflicten op de werkvloer.

Lees meer

Uw rechten en plichten

Zowel u als uw medewerker moeten zich inspannen voor de re-integratie. In de Wet verbetering Poortwachter is vastgelegd wat er moet gebeuren.

Lees meer

Benieuwd wat Keerpunt voor u kan betekenen?

 

Onze diensten

Brochure Wij zijn Keerpunt

In deze brochure vind u informatie over onze diensten.

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Laat uw e-mailadres achter en u ontvangt informatie en het laatste nieuws van Keerpunt.

Wat maakt Keerpunt uniek?

Keerpunt helpt, begeleidt, adviseert en traint. Dit doen we proactief, persoonlijk en altijd gemotiveerd vanuit ons positieve mensbeeld.

 

Waarmee kan Keerpunt u van dienst zijn?

Heeft u een vraag of opmerking? De medewerkers van Keerpunt helpen u graag. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem gerust contact met ons op.

Neem contact op
 • U geeft ons gemiddeld een 8,3 voor onze dienstverlening. Onze deskundige medewerkers en het persoonlijk contact zorgen voor hoge kwaliteit van dienstverlening en hoge klanttevredenheid.
 • Sinds 1999 hebben we ervaring op het gebied van werk en verzuim. En zijn we door onze jarenlange ervaring in staat u optimaal te helpen.
 • Keerpunt is sterk in de samenwerking met de werkgevers, de verzekeraars a.s.r. en Nationale- Nederlanden, de verschillende intermediairs en volmachten en het externe artsennetwerk.

Wat zeggen anderen over ons?

Meerdere werkgevers aan het woord:

“Proactieve begeleiding en begrip voor medewerker- en werkgever-standpunt. Vooral de behulpzaamheid, ervaring, begrip en uitleg om ons optimaal te ondersteunen in deze niet alledaagse situatie. Het persoonlijke en professionele contact met de re-integratiespecialist heeft ons enorm geholpen.”
“De kennis en behulpzaamheid van de medewerkers van Keerpunt sprak mij aan. Tevens het uitstekend bewaken en adviseren van alle benodigde acties tijdens het verloop van een zieke medewerker.”
“Te ondernemen acties worden goed bewaakt en altijd in goed overleg uitgevoerd.”
“De behulpzaamheid, vriendelijkheid en kennis spraken mij aan. Geen vraag was te gek en ik ben op een hele goede manier door deze situatie geloodst.”
“Duidelijke communicatie en uitleg van Keerpunt naar ons toe, bij elke stap in het ziekteverloop en re- integratieproces.”

Veelgestelde vragen

Wie is verantwoordelijk voor de re-integratie?

Werkgevers die eigenrisicodragers zijn, zijn samen met de ex-medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie. Keerpunt helpt hierbij.

Hoe ziet de WGA begeleiding bij Keerpunt eruit?

Keerpunt biedt praktische ondersteuning en advies aan werkgevers over hoe zij het beste kunnen handelen als eigenrisicodrager WGA. Onze begeleiding richt zich met name op het voorkomen van de WGA-instroom en het bevorderen van de WGA-uitstroom. De experts van Keerpunt beschikken over ruime kennis en ervaring om (complexe) zaken tot een positief resultaat te leiden. Iedere situatie met een strategie op maat. Onze experts controleren elke beschikking, waarna een bezwaarprocedure gestart kan worden. Dit doen wij voor medewerkers met een vast én een tijdelijk dienstverband.

Jaarlijkse controle

Alle zaken met een lopende WGA-uitkering of risico op een WGA-uitkering in de toekomst worden minsten één keer per jaar gecontroleerd. Er wordt dan gekeken of de laatste beschikking nog passend is. Mogelijk is de belastbaarheid te beïnvloeden of is een herbeoordeling aan de orde. Als dat zo is starten onze experts passende vervolgacties op al dan niet uitgevoerd door gespecialiseerde partners. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij terugkeer naar werk, (multidisciplinaire) programma’s ter verhoging van de belastbaarheid of expertiseonderzoeken.

 

wat is zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)?

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA moet u als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) gaan optreden. U moet een ZBO procedure hebben omdat u een deel van de WIA uitvoert in plaats van het UWV. Dit betekent dat als u vindt dat een (ex-)werknemer die in de WGA is beland onvoldoende re-integratie-inspanningen levert, u de (ex-)werknemer een sanctie kunt opleggen.

U moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De situatie moet objectief beoordeeld worden;
 • Het besluit moet onderbouwd en schriftelijk aan (ex-)werknemer worden meegedeeld;
 • In deze brief moet zijn aangegeven op welke wijze de (ex-)werknemer dit bezwaar kan opstarten;
  • het bezwaar moet in behandeling worden genomen;
  • uw (ex-)werknemer moet worden gehoord;
  • er moet een beslissing worden genomen op het bezwaar;
  • de bezwaarprocedure moet worden georganiseerd door een onafhankelijke afdeling of persoon;
 • Het is mogelijk dat uw (ex-)werknemer in beroep gaat tegen de beslissing op zijn bezwaar. U moet dan een verweerschrift opstellen en u indien nodig op de rechtszitting laten vertegenwoordigen;
 • Uw (ex-)werknemer moet een klacht kunnen indienen, er moet dus in uw bedrijf een klachtenprocedure zijn;
 • U moet uw (ex-)werknemer inzage geven in documenten die betrekking hebben op het besluit.

Hou er rekening mee dat het andersom ook mogelijk is, dus dat een WGA-gerechtigde (ex-) werknemer ú aanspreekt op (het ontbreken van) re-integratie-inspanningen.

Indien u hulp nodig heeft bij het inrichten van het ZBO, kunnen wij u in contact brengen met partijen die dit kunnen bieden.

 

Hoe zorgt Keerpunt ervoor dan een medewerker duurzaam re-integreert?

Keerpunt gaat zorgvuldig om met de balans tussen de belangen van de werkgever, medewerker en verzekeraar om te komen tot duurzame re-integratie. Om dit te realiseren kijkt Keerpunt verder dan alleen naar gezondheid of dreigend verzuim.

Is het voor een werkgever verplicht om een arbodienst te hebben?

Een werkgever kan een arbodienst inschakelen die alle (wettelijk) verplichte deskundigheid levert. Dit wordt de vangnetregeling genoemd. De wet gaat ervan uit dat werkgevers hiervoor kiezen behalve wanneer de werkgever er bewust voor kiest om of om zelf de verschillende deskundigen te contracteren. Dit wordt de “maatwerkregeling” genoemd. Dus; de Arbowet gaat ervan uit dat werkgevers een contract afsluiten met een arbodienst maar geeft de ruimte om in plaats daarvan te kiezen voor de maatwerkregeling.


Bekijk alle vragen

Uw vraag nog niet beantwoord?

We zijn trots op onze klanten

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2019