Wie bent u?
Keerpunt > Ziektewet

Wat doet Keerpunt met de Ziektewet?

(1) De ex-medewerker  medische te laten beoordelen, en (2) Verzuimbegeleiding te bieden zodat de ex-medewerker zo snel mogelijk re-integreert naar passend werk bij de oude of een nieuwe werkgever.

Keerpunt ondersteunt eigenrisicodragers voor de Ziektewet door

 • Te bepalen of een zieke ex-medewerker recht heeft op een Ziektewetuitkering;
 • De hoogte van de uitkering te bepalen;
 • Vast te stellen hoe lang de uitkering moet duren;
 • De ex-medewerker medisch te laten beoordelen;
 • Verzuimbegeleiding te bieden zodat de ex-medewerker zo snel mogelijk re-integreert naar passend werk bij de oude of een nieuwe werkgever;
 • Het inzetten van partijen voor interventies mocht dat nodig zijn voor de re-integratie van uw ex-medewerker;
 • Beslissingen die UWV moet nemen voor te bereiden;
 • Het bijhouden van een gescheiden verzuimadministratie;
 • De Ziektewetuitkering tussentijds aan te passen, stop te zetten of op te schorten mocht daar aanleiding toe zijn;
 • De voortgang van de re-integratie te bewaken;
 • Het voeren van een volledige loonadministratie voor de ex-medewerkers die een Ziektewetuitkering krijgen; uitbetalen doet u wel zelf.

 

Keerpunt ondersteunt eigenrisicodragers voor de Ziektewet onder andere door

 • Het bepalen van recht op, hoogte van en duur van de Ziektewetuitkering;
 • Het medische beoordelingen van de medewerker;
 • Zo nodig het inzetten van interventies ter bevordering van de re-integratie;
 • Verzuimbegeleiding te bieden ter bevordering van de re-integratie;
 • Het bijhouden van een gescheiden verzuimadministratie;
 • Het voeren van een volledige loonadministratie voor de ex-medewerkers die een Ziektewetuitkering krijgen;
 • Zo nodig de Ziektewetuitkering tussentijds te wijzigen;
 • Voorbereiden op en bewaken van acties van UWV.
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020