Wie bent u?
Keerpunt > Arbodienstverlening en Casemanagement

Wat doet Keerpunt met arbodienstverlening en casemanagement?

Wat doet Keerpunt?

 • Keerpunt bevordert een duurzame re-integratie bij verzuim door arbeidsmogelijkheden en uw specifieke situatie centraal te zetten;
 • Keerpunt helpt met de financiering van geadviseerde interventies door de verzekeraars (Nationale Nederlanden en De Amersfoortse Verzekeringen).
 • Keerpunt adviseert over de beste weg naar een duurzame re-integratie;
 • Keerpunt bevordert een duurzame re-integratie bij verzuim door arbeidsmogelijkheden en uw specifieke situatie centraal te zetten;
 • Keerpunt helpt u bij het voldoen aan de Wet verbetering Poortwachter;
 • Keerpunt helpt met de financiering van geadviseerde interventies door de verzekeraars (Nationale Nederlanden en De Amersfoortse Verzekeringen);
 • Keerpunt ondersteunt met advies over uw rechten en plichten op grond van wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim en arbeidsongeschiktheid;
 • Keerpunt biedt een unieke combinatie van procesbegeleiding door casemanagers en medische ondersteuning door bedrijfsartsen;
 • Keerpunt biedt een uitgebreid assortiment aan interventies om verzuim te voorkomen en de verzuimduur te verkorten: van mediation tot begeleiding naar een andere werkgever;
 • Keerpunt heeft veel kennis en ervaring in het begeleiden van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers; of deze nu een vast dienstverband hebben of een tijdelijk/flexibel contract;
 • Keerpunt helpt u bij het voorkomen en oplossen van conflicten op de werkvloer;
 • Keerpunt helpt u bij het verminderen van de schadelast op uw inkomensverzekeringen;
 • Keerpunt biedt unieke ervaring en 12-jaars dienstverlening over alle deelgebieden van de sociale zekerheid heen; verzuimbegeleiding, casemanagement, arbodienstverlening, Ziektewet dienstverlening, WGA- dienstverlening en duurzame inzetbaarheid.
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020