Wie bent u?
Keerpunt > Waarom Keerpunt

Waarom Keerpunt?

Dit is Keerpunt. Uw Keerpunt.

De maatschappij is voortdurend in beweging. Net als de markt waarin we ons begeven. Keerpunt ziet veranderingen in relatie tussen mens en werk als een dynamisch proces en zet ze om in vooruitgang. Bijna iedereen krijgt te maken met veranderende wetgeving op het gebied van sociale zekerheid. Zoals de vernieuwde Arbowet en de modernisering van de Ziektewet. Een goede reden om te onderzoeken welke verzekering en welke dienstverlener het beste past bij uw huidige wensen en behoeften.

Keerpunt is een ervaren speler in de wereld van arbodienstverlening, re-integratie, casemanagement en het toekomstige werken. Wij zijn de verbindende schakel tussen verzekeraar/ volmacht/en werkgever/ medewerkers. Daarnaast staan we klaar voor intermediairs met klanten die gebruikmaken van onze dienstverlening. Dat maakt Keerpunt een uitstekende partner om mee in zee te gaan. We bieden maatwerk bij de aanpak van verzuim, bij preventie en bij het adviseren over aangepaste wetgeving.

In het brede speelveld analyseert Keerpunt met alle partijen de situatie. Heel pragmatisch. Door een-op-een te luisteren en adequaat verbanden te leggen tussen situaties. In het verleden, heden en in de toekomst. Alles wat we doen is gemotiveerd vanuit ons positieve mensbeeld. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een zekere toekomst voor werkgever én medewerker.

 

Arbodienstverlening en casemanagement

Bent u werkgever en wordt één van uw medewerkers ziek, dan krijgt u beiden begeleiding door een vaste casemanager van Keerpunt. Samen met de bedrijfsarts onderzoekt de casemanager de mogelijkheden voor werkhervatting, het voorkomen van verder verzuim en activeert de medewerker voor een duurzame terugkeer naar werk.

Keerpunt helpt werkgever en medewerker bij het zetten van de juiste stappen om de re-integratie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Indien nodig initiëren we interventies die het herstel en werkhervatting bevorderen. De casemanager begeleidt het hele re-integratieproces zodanig dat beide partijen voldoen aan de eisen gesteld vanuit de Wet verbetering poortwachter. Door de aanpak af te stemmen op de specifieke situatie van werkgever en medewerker versnellen we de duurzame re-integratie van de medewerker en beperken we de financiële gevolgen van verzuim.

 

Dienstverlening Ziektewet

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet dan begeleidt Keerpunt u en uw ex-medewerker intensief. Enerzijds begeleidt Keerpunt als Arbodienst de ex-medewerker zodat deze snel weer (elders) aan de slag kan. Anderzijds regelen we de procedurele en administratieve zaken waarmee u als werkgever geconfronteerd wordt bij de uitvoering van de Ziektewet.

De bedrijfsarts en casemanager van Keerpunt begeleiden de ex-medewerker bij re-integratie. En we bepalen volgens de procedures van de ziektewet of de medewerker recht heeft op een ziektewet uitkering, wat de hoogte daarvan is en hoe lang deze duurt. Als u dat wenst nemen we de complete administratie van u over. Zodat u zorgeloos kunt blijven ondernemen.

Dienstverlening WGA

Bent u eigenrisicodrager dan kunt u 10 jaar lang verantwoordelijk zijn voor (ex) medewerkers die een WGA-uitkering ontvangen. U heeft niet alleen een financiële verantwoordelijkheid, maar zal hen ook moeten begeleiden bij de re-integratie. Dit geldt voor de begeleiding van vaste én van tijdelijke medewerkers.

Keerpunt geeft praktische ondersteuning en advies over hoe werkgevers het beste kunnen anticiperen op het WGA-eigenrisicodragerschap. Onze begeleiding richt zich met name op het voorkomen van de WGA-instroom en het bevorderen van de WGA-uitstroom. Hierdoor beperken we de financiële gevolgen. Dit doen wij zowel voor medewerkers met een vast- als voor hen met een tijdelijk dienstverband.

Duurzame inzetbaarheid

Als werkgever wilt u het beste bedrijfsresultaat. De juiste mensen zijn daarbij de bepalende factor. Investeren in mensen zorgt voor minder verzuim, bevlogen personeel en beter resultaat. Daarmee creëert u een zeker vooruitzicht voor iedereen.

Keerpunt heeft een groeiende rol als partner die proactief begeleidt bij vraagstukken over duurzame inzetbaarheid. Zoals ontwikkeling, gezondheid, werkplezier, bevlogenheid en preventie. We brengen de kansen en risico’s in kaart en vinden de oplossing die het beste bij u past. Verder geven we suggesties wie het beste kan helpen binnen de branche, het vakgebied, of het specifieke vraagstuk, en denken mee met (externe) financieringsmogelijkheden. Daarmee geven we vorm aan het toekomstige werken.

Training en advies

Bent u werkgever en wilt u meer weten over (veranderende) wetgeving op het gebied van Sociale zekerheid, dan kunt u bij Keerpunt terecht. Wij geven trainingen en bieden advies over Ziektewet, WGA, re-integratie en verzuim. De trainingen zijn zowel voor groepen als individueel te volgen.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020