Wie bent u?
Keerpunt > Verplichting Maatwerk- en Vangnetregeling

Verplichting Maatwerk- en Vangnetregeling

Als werkgever kunt u kiezen hoe u het arbo- en verzuimbeleid binnen uw organisatie wilt inrichten. Dit kan met een zogenaamde maatwerkregeling of met een vangnetregeling. Aan beide regelingen zijn wettelijke verplichtingen verbonden. Uw tussenpersoon kan u over de keuze tussen deze twee regelingen adviseren.

Voorlichting OVAL

De brancheorganisatie OVAL heeft een leidraad opgesteld. In de leidraad zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling opgenomen. Tevens wordt aandacht besteed aan ´eigen regie´, de rol van de ondernemingsraad (OR) en aan mogelijke valkuilen. De wet- en regelgeving wordt op een toegankelijke manier uitgelegd en samengevat in een checklist (pagina 33). De toolkit is een belangrijke check voor iedere werkgever, HR-afdeling en OR voor de inrichting of herijking van het arbo- en verzuimbeleid.

Download factsheet

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020