Wie bent u?
Keerpunt > Tijdelijke Medewerkers

Tijdelijke medewerkers

De werkgever heeft een re-integratieplicht. Dat betekent dat de werkgever er alles aan moet doen om een zieke medewerker weer snel aan het werk te krijgen. Dat geldt ook voor de medewerker in tijdelijke dienst. Ook de medewerker heeft op zijn beurt de plicht om actief aan zijn herstel en re-integratie mee te werken.

Medewerkers die ziek uit dienst gaan of die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, hebben maximaal 104 weken recht op een ziektewetuitkering. Is de ex-medewerker daarna nog steeds arbeidsongeschikt, dan krijgt hij maximaal 10 jaar een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De werkgever financiert zowel de Ziektewet- als de WIA-uitkering. Hiervoor kan werkgever zich verzekeren bij UWV of bij een verzekeraar. In beide gevallen betaalt de werkgever premie, zodat de zieke ex-medewerker een Ziektewet- of WIA-uitkering ontvangt. Werkgevers kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om deze uitkering te betalen uit eigen middelen.

Eigenrisicodrager

Indien de werkgever ervoor kiest om zich niet bij UWV te verzekeren, is werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet. De eigenrisicodrager neemt een aantal taken van UWV over. De eigenrisicodrager is verantwoordelijk voor:

  • De verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke ex- medewerker.
  • Het vaststellen of de zieke ex-medewerker recht heeft op een uitkering, de hoogte en de duur te bepalen.
  • Het voeren van een eigen verzuimadministratie en ervoor zorgen dat de ex-medewerker de uitkering ontvangt.

Onder Ziektewet dienstverlening is meer informatie te vinden over hoe Keerpunt Eigenrisicodragers Ziektewet kan ondersteunen.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020