Wie bent u?
Keerpunt > Intermediair, Medewerker, Werkgever > Keerpunt specialist in arbeidsconflicten

"Bij arbeidsconflicten proberen wij emoties van het belang te scheiden." - Re-integratiespecialist van Keerpunt.

Paul (35) werkt als standbouwer bij een evenementenorganisatie. Hij heeft een vast arbeidscontract. Tijdens zijn functioneringsgesprek krijgt hij een aantal kritiekpunten te horen. Paul meldt zich de volgende ochtend ziek. Hij voelt zich gekwetst en is boos op de werkgever. Die is op zijn beurt kwaad op de afwezige standbouwer.

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten
Hester, re-integratiespecialist (RIS) bij Keerpunt krijgt van de bedrijfsarts/arbodienst de melding dat standbouwer Paul nog niet in staat is om weer aan de slag te gaan. Ze duikt in de zaak, zoekt uit wat beide partijen diep in hun hart willen, pleegt hoor en wederhoor en is empathisch en onpartijdig. Er blijkt meer te spelen. Zo vertelt Paul haar dat hij vijf weken geleden vader is geworden van een dochtertje. Hij en zijn vrouw doen ’s nachts geen oog meer dicht door het gehuil van de baby. Kritiek op zijn werk kan hij er nu niet bijhebben. De werkgever klaagt over het feit dat hij een grote opdracht heeft aangenomen en Paul onmisbaar is bij de uitvoering ervan.
Standhouder en werkgever zijn kwaad op elkaar. De re-integratiespecialist onderzoekt wat ze nou écht willen.
Hester zoekt, los van het advies van de bedrijfsarts namens de arbodienst, naar een oplossing. Zij zorgt ervoor dat beide partijen meer begrip krijgen voor elkaars standpunt. Dan adviseert zij de werkgever een vriendelijke mail naar Paul te sturen en hem uit te nodigen voor een gesprek. Ziet de werkgever hier niets in, dan is mediation met beide partijen misschien een goed alternatief. Zo ver komt het echter niet. De uitnodiging wordt door Paul schoorvoetend geaccepteerd. De mannen gaan gelukkig met elkaar in gesprek. Ze zijn in staat om hun emoties en standpunten te bespreken en afspraken te maken. Hun verstoorde arbeidsrelatie wordt hersteld. Twee weken na zijn ziekmelding gaat Paul weer aan het werk.
De re-integratiespecialist initieerde een telefoongesprek tussen partijen. Binnen twee weken was het arbeidsconflict opgelost.
Dit verhaal is waargebeurd. De namen en sommige details zijn om privacy-redenen gefingeerd.

Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2019