Wie bent u?
Keerpunt > Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is er voor een veilige en gezonde werkomgeving. U bent wettelijk verplicht om een RI&E uit te voeren. Keerpunt helpt hierbij.

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. U bent als werkgever verplicht om een gezonde en veilige werkomgeving voor uw medewerkers te creëren. Daarom inventariseert u of het werk gevaarlijk is en zo ja, op welk vlak. Ook onderzoekt u of de uitvoering van het werk ongezond kan zijn voor de medewerkers. En als het nodig is stelt u een plan van aanpak op met verbeterpunten.

 

Wanneer heeft u als werkgever een RI&E nodig?

Heeft u per week meer dan 40 uur personeel in dienst, dan bent u wettelijk verplicht om een RI&E uit te voeren. Het aantal uren is het totaal van alle werkuren van al uw medewerkers per week. Heeft u minder dan 40 uur personeel in dienst, dan kunt u volstaan met een Checklist Gezondheidsrisico’s. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

 

Wie voert de RI&E uit?

U kunt de RI&E zelf uitvoeren of deskundige hiervoor inschakelen. Keerpunt helpt u hierbij. Een RI&E dient actueel te zijn en te blijven. Als de omstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de RI&E dus opnieuw uitvoeren.

 

Wie toetst de RI&E?

Uw gecertificeerde arbodienst toetst uw RI&E. U bent vrijgesteld van toetsing als:

  • U minder dan 25 medewerkers in dienst heeft (alle vestigingen samen).
  • U voor het opstellen van de RI&E gebruik maakt van een branche-specifiek RI&E-instrument.

Voorwaarde is dat deze is goedgekeurd door de sociale partners en een gecertificeerde arbo-deskundige. Tot slot moet uw bedrijf vallen onder die betreffende branche.

 

 

Wat kan Keerpunt voor u betekenen?

U kunt Keerpunt inschakelen voor de gehele uitvoering van de RI&E in uw organisatie of voor de toetsing van een RI&E die u zelf hebt uitgevoerd. Keerpunt biedt een RI&E op maat. U heeft verschillende mogelijkheden:

  • U voert de RI&E zelf uit en Keerpunt toetst.
  • U voert de RI&E zelf uit, Keerpunt begeleidt dit proces en toetst.
  • Keerpunt voert de RI&E voor u uit en levert het plan van aanpak.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten? Of wilt u een offerte aanvragen voor een RI&E? Stuur dan een e-mail aan preventie@keerpunt.nl onder vermelding van

  • Naam van uw bedrijf
  • Contactgegevens
  • Het polisnummer van uw verzuim-, WGA of WIA-verzekering.

Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020