Wie bent u?
Keerpunt > Rechten ziektewet

Uw ziektewet rechten en plichten

Als werkgever heeft u bepaalde rechten en plichten met betrekking tot de Ziektewet.

Rechten Ziektewet Werkgever

 • U mag zelf kiezen of u eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt of de uitvoering hiervan bij UWV laat;
 • Als u eigenrisicodrager wordt, mag u zelf kiezen of u wel of geen verzekering afsluit om eventuele Ziektewetuitkeringen uit te betalen.

 

Plichten eigenrisicodrager Ziektewet

 • Uitvoeren van de Ziektewet. Als u de hiervoor benodigde kennis niet in huis heeft, dan kunt u hiervoor een dienstverlener Ziektewet, zoals Keerpunt, voor inschakelen;
 • Beoordelen of de ex-medewerker recht heeft op een Ziektewetuitkering;
 • Beoordelen hoe lang zij recht hebben op een Ziektewetuitkering;
 • Vaststellen hoe hoog de Ziektewetuitkering is;
 • Het betalen van de Ziektewetuitkering;
 • Het op tijd stopzetten of verlagen van de Ziektewetuitkering als de medewerker herstelt of zich niet aan de regels houdt;
 • Het verzorgen van verzuimbegeleiding en re-integratie naar passend werk zoals u dat ook bij een vaste medewerker zou doen;
 • Het bijhouden van een gescheiden loon- en verzuimadministratie voor de Ziektewet;
 • Het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen aan UWV;
 • Het voorbereiden van beslissingen die UWV voor u moet nemen. Als u bijvoorbeeld van mening bent dat er geen recht is op een Ziektewetuitkering, dan motiveert u uw mening richting UWV. Zij nemen binnen 2 weken een definitieve beslissing.
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020