Wie bent u?
Keerpunt > Privacy

Keerpunt respecteert uw privacy

Hoe gaat Keerpunt om met persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt. Wilt u meer weten over hoe Keerpunt omgaat met uw persoonsgegevens? In ons privacyreglement leggen wij uitgebreid uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Maar u kunt voor vragen natuurlijk ook contact opnemen met uw contactpersoon bij Keerpunt.

 

Hoe gaat Keerpunt om met informatiebeveiliging?

Informatiebeveiliging is voor Keerpunt van cruciaal belang om de rechten en privacy van werkgevers en werknemers te waarborgen. Om dit te borgen heeft Keerpunt zowel organisatorisch als technisch passende beveiligingsmaatregelen genomen die continu op effectiviteit worden beoordeeld. Onderstaande security statement geeft een overzicht van maatregelen die Keerpunt heeft genomen.

Download Privacyregelement Privacy Regulations Download Security Statement
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2018