Wie bent u?
Keerpunt > Privacy

Keerpunt respecteert uw privacy

Hoe gaat Keerpunt om met de privacy van de medewerker?

U wordt begeleid door Keerpunt. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten hoe Keerpunt met uw gegevens omgaat. Voor de uitvoering van onze werkzaamheden is het belangrijk dat wij gegevens van u of over u ontvangen. Wij beperken ons tot die gegevens die belangrijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens, de eerste ziektedag, de visie van de (bedrijfs-)arts op uw situatie, de voortgang van uw re-integratie of het advies van een arbeidsdeskundige.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt. Daarom hebben wij verschillende maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. Uw gegevens worden door uw contactpersoon opgeslagen in ons verzuimsysteem. De beveiliging van dit systeem heeft hoge prioriteit.

Het kan voorkomen dat wij gegevens uit moeten wisselen met een andere partij. Wij zullen u hier altijd over informeren. De uitwisseling van deze gegevens is gebonden aan regels. Wij vinden het belangrijk dat deze regels worden nageleefd en zien erop toe dat dit correct gebeurt.

Uiteraard is het mogelijk om de gegevens die wij over u vastleggen, in te zien. Wij willen wel zeker weten dat de opgevraagde gegevens bij u terecht komen. Daarom vragen wij altijd om uw verzoek schriftelijk toe te sturen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De gegevens worden door ons dan zo snel mogelijk (binnen maximaal 4 weken) aangetekend naar u verzonden.

Wilt u meer weten over hoe Keerpunt omgaat met uw privacy? In ons privacyreglement vindt u een uitgebreide omschrijving van onze richtlijnen omtrent privacy. Bovendien kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij Keerpunt.

 

Hoe gaat Keerpunt om met de privacy van de werkgever?

U bent klant van Keerpunt. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten hoe Keerpunt met uw gegevens omgaat. Voor de uitvoering van onze werkzaamheden is het belangrijk dat wij gegevens over uw bedrijf ontvangen. Wij beperken ons tot die gegevens die belangrijk zijn voor de uitvoer van onze dienstverlening. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens, de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf of uw verzuimprotocol.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt. Daarom hebben wij verschillende maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. Uw gegevens worden door uw contactpersoon opgeslagen in ons verzuimsysteem. De beveiliging van dit systeem heeft hoge prioriteit.

Het kan voorkomen dat wij gegevens uit moeten wisselen met een andere partij. Wij zullen u hier altijd over informeren. De uitwisseling van deze gegevens is gebonden aan regels. Wij vinden het belangrijk dat deze regels worden nageleefd en zien erop toe dat dit correct gebeurt.

Wilt u meer weten over hoe Keerpunt omgaat met uw privacy? In ons privacyreglement vindt u een uitgebreide omschrijving van onze richtlijnen omtrent privacy. Bovendien kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij Keerpunt.

Download privacyreglement Download Security Statement

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief