scroll

Uw privacy bij Keerpunt

Door de aard van de diensten op het gebied van arbodienstverlening en re-integratie beschikt Keerpunt over persoonlijke gegevens. Keerpunt waarborgt daarbij ieders privacy.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uiterst zorgvuldig. In ons privacyreglement leest u hóe wij dat doen. Natuurlijk kunt u uw vragen rondom privacy ook stellen aan uw contactpersoon bij Keerpunt.

Privacyreglement

Zo gaan wij om met informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is belangrijk om de rechten en privacy van werkgevers en werknemers te waarborgen. Keerpunt werkt met beveiligingsmaatregelen op organisatorisch en technisch gebied. Dat houdt in dat we binnen onze organisatie volgens vaste afspraken met elkaar en gegevens omgaan en dat gegevens volgens veilige richtlijnen worden opgeslagen en bewaard. Deze maatregelen worden doorlopend onderzocht en beoordeeld zodat we zeker weten dat ze steeds voldoende effectief zijn. Een overzicht van de maatregelen ziet u in ons Security Statement.

Security Statement

Onze samenwerkingspartner Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden verwerkt persoonsgegevens van zieke werknemers voor de verzuim- en/of WGA verzekering van de werkgever. Op deze verwerking is het privacy statement van Nationale-Nederlanden van toepassing. Die kunt u vinden op www.nn.nl/mijn-privacy.

Zijn werkgevers verplicht een verwerkersovereenkomst met Keerpunt af te sluiten?

Nee, werkgevers hoeven geen verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten. Wij zijn namelijk de verwerkingsverantwoordelijke voor alle informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de wettelijke taken, zoals verzuimbegeleiding, RI&E, preventief medisch onderzoek en (functie)keuringen. Weliswaar worden persoonsgegevens verstrekt van medewerkers aan Keerpunt, maar daarmee zijn wij nog geen ‘Verwerker’ in de zin van de AVG. Het primaire doel van de verstrekking door de werkgever is niet het verwerken van persoonsgegevens maar het laten uitvoeren van een wettelijke taak. Zie hiervoor ook de duiding op p33. Van de handleiding Algemene verordening gegevensbescherming, Ministerie Justitie en Veiligheid.

Voor de rol van arbodienstverlener is Keerpunt verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt binnen de eisen van de arbowetgeving de doelen en middelen van de verwerking. Uiteraard is Keerpunt als arbodienst (en dus verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens t.a.v. deze taak) onverminderd verplicht zeer zorgvuldig met de verkregen werknemersgegevens om te gaan in overeenstemming met de regels uit de AVG. In ons privacy statement staat beschreven hoe wij hier invulling aan geven.

Wij gebruiken cookies
We gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden op onze website. Onder ‘instellingen wijzigingen' leest u meer over welke cookies wij gebruiken. Wilt u weten hoe Keerpunt in haar dienstverlening omgaat met persoonsgegevens van werknemers en werkgevers, lees dan ons Privacy Statement.
Noodzakelijke & functionele cookies
Wij plaatsen noodzakelijke cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken. Functionele cookies zorgen ervoor dat u de website op de juiste manier kan bekijken en gebruiken. Ze onthouden bijvoorbeeld welk product u wilt bestellen en uw voorkeursinstellingen zoals taal. Deze cookies hebben zeer weinig invloed op uw privacy en plaatsen wij daarom altijd.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analytische cookies
Analytische cookies zoals Google Analytics en Google Tag Manager meten het website bezoek en helpen ons om de website te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld en hebben weinig invloed op uw privacy.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Marketing cookies (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Pardot) worden gebruikt om te zien hoe u onze website gebruikt en op basis daarvan relevante of gepersonaliseerde advertenties te tonen op onder andere social media. Ze zorgen er ook voor dat u een advertentie niet te vaak te zien krijgt. Ook gebruiken we deze cookies om voorkeuren te onthouden als u bijvoorbeeld eerder een formulier ingevuld hebt en later terugkomt op onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld

Zoekresultaten

0 resultaten voor ...