Wie bent u?
Keerpunt > Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn. Keerpunt verzorgt voor u een training preventiemedewerker.

Taken van de preventiemedewerker

In de gewijzigde Arbowet, die op 1 juli 2017 is ingegaan, krijgt de preventiemedewerker binnen een organisatie een belangrijkere rol. De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn onder andere:

 • Adviseren aan- en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

 

Wat houdt de training in?

Deze training bestaat uit twee trainingsdagen met een interval van 2 weken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Rol en positie preventiemedewerker

Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker? Met welke in- en externe partijen krijgt hij te maken? Hoe verwerft een preventiemedewerker zijn positie binnen de organisatie?

 • Herkennen van gevaren en beoordelen van risico’s

Met korte video’s wordt de vaardigheid van het herkennen van gevaarlijke situaties getraind.

 • Risico inventarisatie en evaluatie

Hoe wordt de RI&E uitgevoerd? Wat zijn verplichtingen rondom de RI&E? Hoe stel je een arbeidshygiënische strategie op?

 • Belangrijke aspecten bij een plan van aanpak

Hoe creëert de preventiemedewerker betrokkenheid bij medewerkers, OR en management? Met aandacht voor implementatie- en organisatieaspecten.

 • Belangrijke onderwerpen in de RI&E

Specifieke aandacht voor: fysieke belasting, binnenklimaat, BHV, arbobeleid, veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

 • Arbowet en regelgeving

Korte introductie en basiskennis over de beginselen, kaders, basisprincipes en kernpunten van de Arbowet.

 • Verzuim- en re-integratiebeleid

Hoofdlijnen van de Wet verbetering poortwachter. Aandacht voor belasting en belastbaarheid.

 • Zoeken, vinden en beoordelen van informatie

De cursist leert hoe hij de informatie vindt om vragen van medewerkers te beantwoorden.

Leren in de praktijk

Het interval van twee weken tussen de beide trainingsdagen biedt de cursist de gelegenheid om kennis en ervaring (via een huiswerkopdracht) toe te passen en kennis te nemen van het naslagwerk. Aan de hand van kleine opdrachten en een huiswerkopdracht krijgt hij in de praktijk ‘feeling’ met het herkennen van gevaarlijke situaties en het beoordelen van risico’s. Door het presenteren van deze huiswerkopdracht oefent de cursist met communiceren en presenteren.
Wij werken met kleine groepen (van minimaal 5 tot maximaal 10) om iedere deelnemer met zijn of haar specifieke situatie en leerpunten voldoende aandacht te kunnen geven. Er is ook ruimte voor enkele bedrijfsspecifieke onderwerpen/vragen op dag 2.

Wat zijn de kosten van de training?

De training kost € 595 exclusief btw en inclusief lunches op beide trainingsdagen.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Of wilt u uw (beoogde) preventiemedewerker inschrijven voor een training? Stuur dan een e-mail aan preventie@keerpunt.nl onder vermelding van de naam van uw bedrijf en het polisnummer van uw verzuim-, WGA of WIA-verzekering.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020