scroll

Veelgestelde vragen coronavirus

De telefoon staat bij Keerpunt roodgloeiend met vragen van werkgevers over verzuim en het coronavirus. Veel werkgevers willen weten wanneer ze hun medewerkers wel of niet mogen ziekmelden. We hebben deze en andere veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. Dit document updaten we zo vaak mogelijk.

Lees verder
Corona

Versie 22 september

Wanneer mag ik mijn werknemer WEL ziekmelden?
U mag uw werknemer WEL ziekmelden wanneer deze recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte op grond van artikel 7.6.29, lid 1 BW.
De werknemer heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte als hij niet in staat is om de bedongen arbeid (de arbeid die hij met zijn werkgever is overeengekomen in het arbeidscontract) te verrichten als gevolg van gezondheidsbeperkingen (door de ziekte). Of uw werknemer het coronavirus heeft staat hier los van.

Wanneer mag ik mijn werknemer NIET ziekmelden?

 • Uw werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen.
 • Uw werknemer is besmet, maar niet ziek.
 • Uw werknemer heeft klachten, maar heeft geen gezondheidsbeperkingen die hem belemmeren om zijn werk uit te voeren (vergelijk het met een verkoudheid).
 • Uw werknemer behoort tot een hoogrisico groep, maar is niet ziek.
 • Een gezinslid van uw werknemer is besmet, maar uw werknemer niet.

Hoe kan ik een onterechte ziekmelding intrekken?

Wanneer u ziekmeldingen doet in in XpertSuite (o.a. Schouten Zekerheid, Horecaloket, INretail):
U neemt hiervoor contact op met uw re-integratiespecialist of stuurt een e-mail naar contact@keerpunt.nl met als titel ‘intrekken ziekmelding’. In de e-mail vermeldt u
– De naam van uw bedrijf
– De naam van uw werknemer(s)
– De eerste ziektedag van de werknemer(s)
– Traject ID van de ziekmelding(en)

U doet ziekmeldingen bij De Amersfoortse:
U kunt de ziekmelding in ‘Mijn Amersfoortse’ verwijderen:
– Ga naar tabblad Claims
– Klik op de naam van de medewerker
– Klik op Meer
– Klik op Verwijderen claimmelding

U doet ziekmeldingen bij Nationale Nederlanden:
U kunt uw ziekmelding in MeldVerzuim annuleren.
– Dat kan via de optie ‘Overige acties’ op het startscherm
– Kies vervolgens voor ‘Annuleren ziekmelding’
– In Meldverzuim staat een handleiding waarin dit verder wordt uitgelegd

U doet ziekmeldingen bij Felison, Plusdiensten of Cumela:
Neem in dat geval contact op met uw verzekeringsadviseur om de ziekmelding in te trekken.

Mijn werknemer is door de GGD in quarantaine geplaatst, mag ik hem nu ziekmelden?

 • Alleen als uw werknemer door gezondheidsbeperkingen door ziekte niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten mag u hem ziekmelden.
 • Als uw werknemer niet ziek is, mag u hem dus niet ziekmelden, ook niet als hij door de GGD in quarantaine is geplaatst. Laat uw werknemer zo mogelijk thuis werken. Voor de bedrijfseconomische gevolgen kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Mijn werknemer valt onder de hoogrisicogroep. Mag ik mijn werknemer ziekmelden?

 • Behoren tot een risicogroep is geen grond voor ziekmelding.
 • Is de werknemer door gezondheidsbeperkingen door de ziekte niet in staat om de bedongen arbeid te verrichten? Dan kunt u hem ziekmelden.
 • U moet wel zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Mijn werknemer valt onder de hoogrisicogroep en heeft verkoudheidsklachten. De huisarts heeft geadviseerd niet meer te werken en mijn werknemer verblijft daarom nu thuis.
Mag ik mijn werknemer ziekmelden?

 • Het is niet aan de huisarts om te bepalen of een werknemer kan werken.
 • Behoren tot een risicogroep is geen grond voor ziekmelding. Verkoudheid ook niet. Uw werknemer is wel verplicht om thuis te werken op grond van de overheidsmaatregelen. Is dat niet mogelijk? Dan moet u het loon zelf doorbetalen. Voor de bedrijfseconomische gevolgen kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
 • Is de werknemer door gezondheidsbeperkingen door de ziekte niet in staat om de bedongen arbeid te verrichten? Dan kunt u hem ziekmelden.

Mijn werkneemster is zwanger. Moet ik extra beschermingsmaatregelen nemen in verband met Covid-2019?

 • Zwangere vrouwen behoren niet tot een hoogrisicogroep, maar voor zwangeren gelden normaliter al extra beschermingsmaatregelen. Deze blijven van toepassing.
 • Een zwangere heeft recht op vrijstelling van werkzaamheden waarbij de zwangere blootgesteld kan worden aan COVID-19-positief geteste of voor COVID-19-verdachte patiënten/personen (neusverkouden of hoesten of koorts) en/of aan besmette materialen, of werkzaamheden verricht in een laboratoriumomgeving, indien zij zichzelf niet voldoende kan beschermen (= onbeschermd contact).

U mag uw zwangere werknemer op deze grond niet ziekmelden

Mijn werknemer is bang voor het coronavirus en wil thuisblijven, mag dat?
Nee, angst voor het coronavirus is geen reden voor een personeelslid om zelf te besluiten thuis te blijven. Wel kunnen jullie als werkgever en werknemer daar samen afspraken over maken en gebruiken maken van de normale verlofregelingen (zoals vakantiedagen).

Een gezinslid van mijn medewerker is ziek en moet thuis verzorgd worden. Mag ik mijn medewerker ziekmelden?
Nee, dat mag niet.
Uw medewerker kan (voor enkele uren of dagen) kortdurend zorgverlof opnemen. Daarbij geldt wel als criterium dat het ‘noodzakelijk’ is dat hij tijdelijk zelf zorgt voor het zieke gezinslid. Kortdurend zorgverlof kan worden aangevraagd voor maximaal twee weken per jaar. De werknemer maakt tijdens dit verlof aanspraak op 70% van het normale salaris en een volledige opbouw van vakantiedagen.

Mijn gezonde werknemers kunnen niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Mag ik hen ziekmelden?
Nee, dat mag niet.
Uw gezonde werknemers moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Is dat niet mogelijk? Voor de bedrijfseconomische gevolgen kunt u misschien een beroep doen op detijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Mijn gezonde werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Moet ik hem/haar doorbetalen?
U moet hem/haar doorbetalen. Voor de bedrijfseconomische gevolgen kunt u mogelijk een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). U mag hem/haar niet ziekmelden.

Kan ik mijn werknemer verplichten om thuis te werken?
Een werkgever kan de werknemer niet verplichten om thuis te werken als de werknemer geen geschikte thuiswerkplek heeft. De werkgever is verplicht een gezonde en veilige werkplek te regelen. Dat kan ook op een alternatieve locatie (de werkgever kan bv. een vakantiehuisje of hotelkamer huren voor de werknemer).

Kan mijn werknemer eisen dat hij thuis mag werken?
Dat kan alleen als er sprake is van een ongezonde of onveilige werksituatie. Als u als werkgever de RIVM-richtlijnen hanteert, kan de werknemer niet eisen dat hij thuis mag werken.

Mijn werknemer is verkouden. Mag ik hem nu ziekmelden?

 • Dit hangt af van omstandigheden. Verkoudheid alleen is meestal onvoldoende voor een ziekmelding. Uw werknemer is wel verplicht om thuis te werken op grond van de overheidsmaatregelen. Is dat niet mogelijk? Dan moet u het loon zelf doorbetalen. Voor de bedrijfseconomische gevolgen kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
 • Is de werknemer door gezondheidsbeperkingen door de ziekte niet in staat om de bedongen arbeid ter verrichten? Dan kunt u hem ziekmelden.

Mijn werknemer is besmet met het corona virus, mag ik hem nu ziekmelden?

 • Is uw werknemer besmet, maar nog wel in staat om te werken, dan mag u hem niet ziekmelden. Uw werknemer is dan wel verplicht om thuis te blijven en waar mogelijk thuis te werken. Is thuiswerken niet mogelijk, dan moet u het loon zelf doorbetalen. Voor de bedrijfseconomische gevolgen kunt u misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
 • Als de werknemer door gezondheidsbeperkingen door de ziekte niet in staat is om de bedongen arbeid ter verrichten, kunt u hem ziekmelden.

Ik wil mijn werknemer ziek melden om financiële schade aan mijn bedrijf te voorkomen.
Uw werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling bij ziekte en uw verzuimverzekeraar biedt dan ook geen dekking.

Mijn werknemer is op vakantie geweest naar een gebied met code rood of code oranje en moet daarna 2 weken in thuisquarantaine. Hij is niet ziek. Mag ik hem ziekmelden?
Nee, dat mag niet.

Mijn werknemer is op vakantie geweest naar een gebied met code rood of code oranje en moet daarna 2 weken in thuisquarantaine. Moet ik hem doorbetalen?
U kunt uw werknemer allereerst vragen om thuis te werken. Is dat niet mogelijk, dan kunt u hem verzoeken extra verlofdagen op te nemen. U moet het loon van de werknemer in principe doorbetalen.

Wat moet ik doen als werknemers niet ziek zijn, niet naar hun werk kunnen maar ook niet thuis kunnen werken?
U mag uw werknemer niet ziekmelden. Voor advies over wat u wel kunt doen verwijzen wij u graag naar het RIVM en UWV.

Ben ik als werkgever ook verantwoordelijk voor een veilige thuiswerkplek?
Ja, u moet hiervoor voorzieningen treffen. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van stoelen, schermen en waarborgen voor het nemen van pauzes. Het is ergonomisch niet verantwoord om werknemers weken achtereen alleen op een laptop te laten werken. Inventariseren van de werkplekken kan door de werknemers foto’s te laten opsturen.

Wat is de rol van de bedrijfsarts als een personeelslid vermoedt het coronavirus te hebben?

De rol van de bedrijfsarts is tweeledig:

 • De bedrijfsarts kan de zieke werknemer begeleiden, zoals hij dat altijd doet.
 • De bedrijfsarts heeft verder een adviserende rol. Hij/zij kan adviseren over (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen om besmetting te voorkomen en passende maatregelen mocht een van de werknemers besmet raken. Dit zal de bedrijfsarts altijd doen in overeenstemming met de landelijke richtlijnen vanuit de overheid. Een spreekuur bij de bedrijfsarts (of de praktijkondersteuner) is niet (direct) aan de orde. Hiervoor volgen we de regels conform de wet verbetering Poortwachter. Uw re-integratiespecialist wijst u op de verplichtingen die u als werkgever heeft zodra dit aan de orde is.

Wat is de rol van de bedrijfsarts als er nog niemand in mijn bedrijf besmet is?
De bedrijfsarts kan u advies geven over hoe u (bedrijfsspecifieke) preventieve maatregelen kunt nemen om besmetting te voorkomen. De bedrijfsarts handelt hierin conform de richtlijnen/adviezen vanuit het RIVM, die op dagelijkse basis aan verandering onderhevig zijn.

Kan ik een Covidtest aanvragen voor mijn werknemers via Keerpunt?
Vanaf 30 mei is dat niet langer mogelijk. Uw werknemer kan zonder tussenkomst van een arts een test aanvragen via het landelijke telefoonnummer 0800-1202. Er moet wel sprake zijn van één of meerdere klachten zoals verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak.

Kan ik mijn werknemers met voorrang laten testen via Keerpunt?
Via Keerpunt kunt u géén Covidtest aanvragen voor uw werknemers. Wel is het mogelijk om via het landelijke telefoonnummer 0800-1202 tijdelijk met voorrang een Covidtest aan te vragen voor werknemers in de zorg en het onderwijs die onmisbaar zijn. Check voor de actuele status de website van de Rijksoverheid.

Mag ik mijn medewerkers informeren over welke werknemer besmet is met het Coronavirus?\
Nee, dat mag niet, tenzij uw medewerker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Mag een werkgever de temperatuur van de werknemer opmeten voordat hij het gebouw binnentreedt?
Nee dat mag niet. Wat wel mag:

 • De werknemer vragen om zijn gezondheid zelf in de gaten te houden en zichzelf ziek te melden als hij koorts heeft.
 • Een werknemer verplicht naar de bedrijfsarts sturen.
 • Iemand die hoestend op het werk zit naar huis sturen.

Ben ik als werkgever verplicht maatregelen te nemen?
Ja, u bent als werkgever verplicht de richtlijnen vanuit de overheid op te volgen. Bekijk hiervoor deze informatie van de Rijksoverheid.

Wat valt er in relatie tot corona onder de zorgplicht van de werkgever?
Op grond van artikel 7:658 BW en de Arbowetgeving is de werkgever verplicht om zoveel als in redelijkheid mogelijk is zorg te dragen voor de veiligheid van de werkomgeving waarin zijn werknemers werkzaam zijn en de gezondheid van haar werknemers. De werkgever moet maatregelen nemen die voorkomen dat de werknemer schade lijdt.

Mag ik mijn medewerker verplichten om zich te laten testen op het coronavirus?
Nee, dat mag niet.

Als mijn medewerker zich ziek meldt, mag ik dan vragen of hij het coronavirus heeft?
Nee, dat mag niet. U mag als werkgever niet vragen naar de aard van de ziekte. Een bedrijfsarts mag dat wel.

Mijn werknemer valt onder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en wordt ziek. Wie betaalt zijn loon door en wie is verantwoordelijk voor de re-integratie?
U blijft als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en voor de re-integratie. NOW is enkel een compensatieregeling voor omzetverlies als gevolg van Covid-19.

Wordt in de berekening van de loonsom voor NOW ook de loonsom van zieke werknemers meegenomen?
Ja. Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom, mits ze worden doorbetaald.

Werknemer is 20% arbeidsongeschikt en 80% aan het re-integreren, maar er is geen werk meer. Mag ik mijn werknemer weer 100% ziekmelden?
Nee, dat mag niet, want de werknemer is wel in staat om te werken.

Ook interessant

Wij gebruiken cookies
We gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden op onze website. Onder ‘instellingen wijzigingen' leest u meer over welke cookies wij gebruiken. Wilt u weten hoe Keerpunt in haar dienstverlening omgaat met persoonsgegevens van werknemers en werkgevers, lees dan ons Privacy Statement.
Noodzakelijke & functionele cookies
Wij plaatsen noodzakelijke cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken. Functionele cookies zorgen ervoor dat u de website op de juiste manier kan bekijken en gebruiken. Ze onthouden bijvoorbeeld welk product u wilt bestellen en uw voorkeursinstellingen zoals taal. Deze cookies hebben zeer weinig invloed op uw privacy en plaatsen wij daarom altijd.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analytische cookies
Analytische cookies zoals Google Analytics en Google Tag Manager meten het website bezoek en helpen ons om de website te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld en hebben weinig invloed op uw privacy.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Marketing cookies (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Pardot) worden gebruikt om te zien hoe u onze website gebruikt en op basis daarvan relevante of gepersonaliseerde advertenties te tonen op onder andere social media. Ze zorgen er ook voor dat u een advertentie niet te vaak te zien krijgt. Ook gebruiken we deze cookies om voorkeuren te onthouden als u bijvoorbeeld eerder een formulier ingevuld hebt en later terugkomt op onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld

Zoekresultaten

0 resultaten voor ...