medewerker
Keerpunt > Medewerker > Ziektewet

De Ziektewet

Als u ziek bent wanneer u uit dienst gaat, kan het zijn dat u een uitkering krijgt vanuit de Ziektewet. U en uw ex-werkgever moeten dan samen activiteiten ondernemen om uw terugkeer naar werk te bevorderen. Hoe dit moet is vastgelegd in wetgeving. Vaak vinden medewerkers en hun werkgevers dit ingewikkeld. Keerpunt helpt hierbij.

Met onze kennis van de wetgeving en jarenlange ervaring in het begeleiden van zieke medewerkers weten wij exact welke stappen op welk moment genomen moeten worden. Onze re-integratiespecialisten adviseren u hierover en over de rechten en plichten die u heeft. Dat doen zij ook voor uw werkgever. Door te zorgen voor een optimale samenwerking, wordt u ondersteund bij een snelle terugkeer naar passend werk.

 

Keerpunt en dienstverlening uitvoering Ziektewet

De Ziektewet in het kort

De Ziektewet is een speciale regeling voor mensen die voor een langere periode ziek zijn, maar geen recht meer hebben op doorbetaling van uw loon van de werkgever. Dit is bijvoorbeeld het geval bij medewerkers die ziek uit dienst gaan of die binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek worden. Als medewerker in deze situatie hebt u maximaal 104 weken recht op een Ziektewet-uitkering. U krijgt in deze periode ten minste 70% van uw gemiddeld verdiende loon doorbetaald.

De verplichtingen van uw ex-werkgever

Uw (ex-)werkgever financiert de kosten voor de Ziektewet. Hiervoor wordt een verzekering afgesloten bij UWV of bij een verzekeraar. Of de (ex-)werkgever kiest ervoor om de Ziektewet uit eigen middelen te betalen. Soms heeft u (ex-)werkgever er verder voor gekozen om ‘eigenrisicodrager’ voor de Ziektewet te worden. Dit houdt in dat ze een aantal taken van UWV overnemen. Als dit het geval is, is uw (ex-)werkgever verantwoordelijk voor uw verzuimbegeleiding en re-integratie. Keerpunt kan u en uw (ex-)werkgever begeleiden in dit proces en ervoor zorgen dat alles goed verloopt. Door deze begeleiding op ons te nemen helpen we uw (ex-)werkgever en ondersteunen we u als medewerker.

Diensten van Keerpunt

Keerpunt begeleidt werkgevers in alle zaken rondom de Ziektewet en streeft naar een duurzaam herstel van u als medewerker. De Ziektewet bestaat uit veel regels en wettelijke verplichtingen. Ze zijn belangrijk om u en uw (ex-)werkgever te beschermen. Toch kijken wij verder dan deze regels en wetten. Elke persoonlijke situatie is anders en daarom is begeleiding op maat belangrijk. Begeleiding die ervoor zorgt dat u op een verantwoorde manier weer aan het werk kunt. Of, als dat niet lukt, wordt er gezocht naar een passende andere oplossing. Hieronder onze Ziektewet-diensten opgesomd.

  • Persoonlijke begeleiding naar een duurzaam herstel.
  • Onze gespecialiseerde re-integratiespecialisten en bedrijfsartsen zorgen ervoor dat uw (ex-)werkgever voldoet aan alle eisen en wettelijke verplichtingen m.b.t. de Ziektewet en de WIA.
  • Samen met onze partner SV-Pay bepalen wij uw recht op, de hoogte van én de duur van de Ziektewet-uitkering. En Keerpunt verzorgt de complete uitkeringsadministratie voor uw (ex-)werkgever.
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020