medewerker

WGA-dienstverlening

Indien uw (ex-)werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, dan kan uw (ex-)werkgever 10 jaar lang verantwoordelijk zijn voor (ex-)medewerkers die een WGA-uitkering ontvangen. Deze verantwoordelijkheid bestaat uit een financieel aspect, maar ook uit re-integratie begeleiding.

Keerpunt geeft praktische ondersteuning en advies aan (ex-)medewerkers en werkgevers. Onze begeleiding richt zich met name op re-integratie. Daarbij zorgen wij voor een UWV-beschikking die recht doet aan de situatie. Dit doen wij zowel voor medewerkers met een vast dienstverband, als voor medewerkers die inmiddels ziek uit dienst zijn.

De WGA uitgelegd

Als u door omstandigheden 2 jaar lang niet hebt kunnen werken, maar als de verwachting is dat u in de toekomst wel weer gedeeltelijk of volledig kunt werken, dan hebt u in de meeste gevallen recht op een WGA-uitkering. Deze uitkering wordt tot maximaal 10 jaar na de eerste 2 verzuimjaren uitgekeerd. De (ex-)werkgever is ook verantwoordelijk voor uw re-integratie. De werkgever zal er alles aan doen om u weer aan het werk te helpen. Andersom mag uw (ex-)werkgever van u verwachten dat u er ook alles aan doet om weer aan het werk te gaan.

Keerpunt en WGA

Keerpunt geeft praktische ondersteuning en advies aan medewerkers en werkgevers die te maken krijgen met de WGA. Onze begeleiding richt zich met name op het optimaliseren van uw re-integratie, met andere woorden: ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) aan het werk kunt. De WGA-begeleiding van Keerpunt bestaat uit 2 fases:

  • Preventieve begeleiding: Keerpunt probeert in de eerste 2 jaar van verzuim – nog voordat u mogelijk recht hebt op een WGA-uitkering – u weer aan het werk te helpen. We doen dit door samen met u een goed en realistisch re-integratieplan op te stellen. Mocht het toch niet lukken om binnen deze tijd weer aan de slag te gaan, dan begeleiden we u en uw (ex-)werkgever in de overgang naar de WGA.
  • Vervolgbegeleiding: de vervolgbegeleiding van Keerpunt start met een zogenaamde beschikkingsscan op de door UWV afgegeven beschikking. Hierin onderzoeken we of recht, duur en hoogte van de beschikking past bij uw persoonlijke situatie. Indien dit niet het geval is, hebben we de mogelijkheid om een bezwaarprocedure te starten. Ook toetsen we jaarlijks of de aanvraag van een herbeoordeling gewenst is. Verder doen we er binnen onze begeleiding alles aan om uw re-integratie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bekijk ook:

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020