medewerker
Keerpunt > Medewerker > WGA > WGA rechten & plichten werknemer

De WGA rechten & plichten van de werknemer

Vanaf het moment dat u een WIA aanvraag bij UWV doet en besloten wordt dat u recht heeft op een WGA-uitkering, heeft u een aantal rechten en plichten.

Een WGA-uitkering is een tijdelijk inkomen. U bent verplicht om te zorgen dat u weer eigen inkomsten krijgt. Daarom moet u werken aan uw herstel en voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt. Keerpunt helpt u om te voldoen aan alle plichten die de wet u voorschrijft. Deze plichten zijn er onder andere op gericht om te kunnen bepalen of u recht heeft/ houdt op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.

Wat mag u verwachten?

 • Dat betrokken partijen vertrouwelijk omgaan met uw privacy en persoonsgegevens (bijvoorbeeld UWV, Keerpunt, verzekeraar en (ex-)werkgever)
 • Als u een WGA-uitkering heeft kunt u gesprekken hebben met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek
 • Begeleiding bij uw re-integratie

Wat wordt van u verwacht?

 • Geef de juiste informatie over uzelf en uw situatie
 • Geef wijzigingen tijdig door tijdens uw WGA uitkering
  • Geef al uw (vrijwilligers)werk door
  • Geef uw vakantie of verblijf buiten Nederland door
 • Houd contact met uw vaste contactpersoon bij Keerpunt en reageer op contactverzoeken
 • Werk aan uw herstel
  • Laat u medisch behandelen en volg aanwijzingen van een arts op
  • Voorkom dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt
  • Werk mee aan uw re-integratie
  • Zoek en behoud passend werk
 • Werk mee aan onderzoek. Dit kan een onderzoek zijn door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV. Maar het kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV.
 • Zorg voor een geldig identiteitsbewijs als u een afspraak bij UWV heeft
 • Bewaar papieren van uw uitkering

Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Indien uw werkgever eigenrisicodrager is en u niet door UWV, maar door uw werkgever, of de dienstverlener van uw werkgever ondersteund wordt bij uw re-integratie, gelden deze regels ook.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020