medewerker
Keerpunt > Medewerker > Second-Opinion Bedrijfsarts

Second opinion Bedrijfsarts

Het is mogelijk om een Second opinion Bedrijfsarts aan te vragen. U vraagt deze aan bij uw eigen bedrijfsarts. Een aanvraag Second opinion Bedrijfsarts is aan regels gebonden. Onderstaand leggen wij u uit wat de Second opinion Bedrijfsarts inhoudt, om welke reden u hem kunt aanvragen en hoe u dat moet doen.

Wat houdt een second opinion in?

Dit is een visie van een andere bedrijfsarts dan uw eigen bedrijfsarts.

 

Wie betaalt de kosten van de Second opinion?

Werknemer kiest Werkgever geeft akkoord Wie betaalt de rekening?
Second Opinion Bedrijfsarts binnen Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO) n.v.t. Werkgever heeft een Full Service Arboabonnement bij Keerpunt => Keerpunt betaalt
Werkgever heeft een ander Arboabonnment bij Keerpunt => Werkgever betaalt
Second Opinion Bedrijfsarts buiten LPBSO Ja Werkgever
Second Opinion Bedrijfsarts buiten LPBSO Nee Werknemer

Waarover kunt u een second opinion aanvragen?

Een second opinion kan gaan over het advies van de bedrijfsarts in kader van:

 • verzuimbegeleiding;
 • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO);
 • vermoeden van beroepsziekte.

Bij wie vraagt u een second opinion aan?

U vraagt de Second opinion aan bij uw eigen bedrijfsarts.

 

Hoe vraagt u een second opinion aan?

Om een Second opinion aan te vragen onderneemt u de volgende stappen:

 1. U selecteert op bedrijfsartsensecondopinion.nl zelf de bedrijfsarts die uw Second opinion gaat uitvoeren.
 2. U vult de naam van deze Second opinion Bedrijfsarts, samen met de andere gegevens, in op het Aanvraagformulier Second opinion Bedrijfsarts.
  Weet u niet hoe u uw vraag moet formuleren? Vraag dan advies aan uw bedrijfsarts.
 3. Door middel van uw handtekening op het aanvraagformulier Second opinion machtigt u uw eigen bedrijfsarts om de benodigde (medische) informatie te delen met de Second opinion Bedrijfsarts.
 4. U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier per post naar uw eigen bedrijfsarts of overhandigt het tijdens het spreekuur.

 

Wat is het verschil tussen het deskundigenoordeel van UWV en de Second opinion?

Second opinion Deskundigenoordeel UWV
De second opinion kan gaan over adviezen van de eerste bedrijfsarts in het kader van:

 • Verzuimbegeleiding;
 • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO);
 • vermoeden van beroepsziekte.
Het deskundigenoordeel is een oordeel over het verloop van het re-integratieproces en beantwoordt (een van) de volgende vragen:

 • Hebben werkgever en medewerker voldoende gedaan aan re-integratie?
 • Kan de medewerker volledig zijn eigen werk doen?
 • Is het aangepaste eigen of ander werk passend?
 • Kan het verzuim binnen 26 weken verminderen door middel van aangepast werk, ander werk of bijscholing?
Medewerker vraagt aan Werkgever of medewerker vraagt aan
Werkgever betaalt

(uurtarief bedrijfsarts)

Aanvrager betaalt€ 100,- (als medewerker aanvraagt)

€ 400,- (als werkgever aanvraagt)

 

Waarom moet u uw bedrijfsarts machtigen voor de overdracht van benodigde (medische) informatie naar de Second opinion Bedrijfsarts?

Dit is verplicht op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat gebeurt er als u de machtiging voor overdracht van de benodigde (medische) informatie niet ondertekent?

Dan kan uw bedrijfsarts uw aanvraag niet in behandeling nemen.

 

Kunt u een second opinion aanvragen over een uitgevoerde aanstellingskeuring?

Nee, dat kan niet. De procedure voor herkeuring is geregeld in de Wet op de Medische Keuringen.

 

Wanneer mag uw bedrijfsarts de verzoek voor Second opinion weigeren?

Als hij daar zwaarwegende redenen voor heeft.

Wat zijn zwaarwegende redenen op grond waarvan uw bedrijfsarts de Second opinion kan weigeren?

De minister van Volksgezondheid heeft ervoor gekozen om dit niet te specificeren. Als voorbeeld is genoemd: oneigenlijk of herhaaldelijk gebruik van de second opinion. Maar er kunnen ook nog andere redenen zijn.

 

Welke informatie verstrekt uw bedrijfsarts aan de second opinion bedrijfsarts?

 • Informatie medewerker
  Alleen de relevante informatie voor de second opinion (dus niet automatisch het volledige dossier). U machtigt uw bedrijfsarts hiervoor door middel van ondertekening van het aanvraagformulier Second opinion.
 • Informatie werkgever
  Alleen de relevante informatie over de omstandigheden in het bedrijf. U of uw werkgever hoeven hiervoor geen toestemming te geven.

Is uw bedrijfsarts verplicht het advies van de second opinion bedrijfsarts over te nemen

Nee. De second opinion bedrijfsarts koppelt zijn advies, met uw toestemming, terug aan uw bedrijfsarts. Uw bedrijfsarts beoordeelt of hij het advies niet, gedeeltelijk of geheel overneemt en informeert u hierover.

 

Wordt de second opinion bedrijfsarts op de hoogte gesteld van het oordeel van uw bedrijfsarts?

In principe niet. Alleen als u daar uitdrukkelijk om vraagt en toestemming voor geeft.

 

Hoe lang wordt de second opinion bewaard?

15 jaar in het medisch dossier.

 

Waarom moet de second opinion bedrijfsarts bij een andere Arbodienst werken?

Om de onafhankelijkheid te waarborgen.

Waarom heeft u geen volledige keuzevrijheid bij de keuze voor een second opinion Bedrijfsarts?

Medewerkers hebben een indirecte keuzevrijheid doordat de OR/PV moet instemmen met het Arbo contract waarin ook de keuze voor de second opinion artsen is opgenomen.

Neemt de bedrijfsarts die de second opinion uitvoert  de verzuimbegeleiding over?

Nee, de verzuimbegeleiding blijft bij uw eigen bedrijfsarts.

Mag u het advies van de second opinion bedrijfsarts afwachten?

Nee, u volgt het advies van uw eigen bedrijfsarts uit, ook al bent u het er niet mee eens.

 

Is het mogelijk om een second opinion aan te vragen over een deskundigenoordeel van UWV.

Nee, dat kan niet.

 

Wilt u meer weten over de second opinion Bedrijfsarts of over onze overige dienstverlening?

Neem dan contact op met uw re-integratiespecialist of vaste contactpersoon.

Telefoon: 035-6253153

E-mail: info@keerpunt.nl

Download brochure Second Opinion Bedrijfsarts
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020