medewerker
Keerpunt > Medewerker > Rechten en plichten arbodienstverlening en casemanagement

Rechten en plichten arbodienstverlening en casemanagement

Wat zijn uw rechten en plichten als werknemer?

Als werknemer heeft u recht op

 • deskundig advies van uw re-integratiespecialist;
 • loondoorbetaling tijdens de eerste 104 weken van uw arbeidsongeschiktheid volgens de wettelijke en cao-normen;
 • een second opinion door een bedrijfsarts als u het niet eens bent met het professionele handelen van uw bedrijfsarts;
 • een deskundigenoordeel door UWV in geval van twijfel of onenigheid over het re-integratieproces.

Als werknemer moet u

 • u ziek melden bij uw werkgever volgens het binnen uw bedrijf geldende verzuimprotocol;
 • de verzuimvoorschriften van uw werkgever naleven;
 • actief meewerken aan uw re-integratie;
 • aanwezig zijn bij ingeplande afspraken met de bedrijfsarts;
 • samen met uw werkgever een Plan van Aanpak opstellen voor terugkeer naar werk, het plan tussentijds
  evalueren en indien nodig bijstellen;
 • minimaal elke zes weken een evaluatiegesprek voeren met uw werkgever;
 • alle mogelijkheden voor werkhervatting benutten: het eigen werk, ander werk in het eigen bedrijf of werk bij een andere werkgever;
 • meewerken aan een behandeling, begeleiding of training die de re-integratiespecialist of bedrijfsarts voorschrijft;
 • voor het einde van het eerste ziektejaar samen met uw werkgever een schriftelijke eerstejaarsevaluatie opstellen;
 • samen met uw werkgever uiterlijk in de 89e week van ziekte een re-integratieverslag opstellen;
 • uiterlijk in de 93e week van ziekte de complete WIA-aanvraag indienen bij UWV.

In het document ‘Uw rechten en plichten bij re-integratie‘ staan de rechten en plichten van de werknemer én de werkgever. En er staat in wat de re-integratiespecialist van Keerpunt allemaal voor u doet.

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020