medewerker
Keerpunt > Medewerker > Rechten en plichten arbodienstverlening en casemanagement

Rechten en plichten arbodienstverlening en casemanagement

Rechten

  • U hebt recht op loondoorbetaling gedurende maximaal 104 weken. U ontvangt dan ten minste 70% van het overeen gekomen loon. In de eerste 52 weken geldt als ondergrens 70% van het Wettelijk Minimumloon. In de volgende twee 52 weken kan het loon ook lager zijn dan 70% van het Wettelijk Minimumloon.
  • Wanneer de re-integratie vastloopt omdat u en uw werkgever er samen niet uitkomen kunt u een Deskundigen Oordeel bij UWV aanvragen.
  • U heeft recht op ondersteuning van uw werkgever bij uw re-integratie.

 

Plichten

  • Als u door ziekte uw eigen werk niet kunt verrichten, bent u verplicht om mee te werken aan uw herstel en re-integratie. De Wet verbetering Poortwachter schrijft voor welke stappen u samen met uw werkgever moet zetten.
  • Wanneer uw werkgever u passend werk aanbiedt, bent u verplicht dit te accepteren
  • U ondertekent en voert het Plan van Aanpak samen met uw werkgever uit.
  • Als het u uw re-integratie bevordert, moet u een opleiding
  • U kunt niet achterover leunen. De wetgever verwacht van u een actieve rol als het gaat over uw re-integratie en het nadenken over eventueel passend werk.


Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2019