medewerker
Keerpunt > Medewerker > Arbodienstverlening en casemanagement

Arbodienstverlening en casemanagement

Als u door ziekte niet kunt werken is dat natuurlijk heel vervelend. In de eerste plaats voor u, maar ook voor uw werkgever. Zeker als u langer uit de running bent. Ook krijgt u te maken met diverse taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wet verbetering poortwachter.

Op tijd starten met de juiste begeleiding is erg belangrijk.  Hierdoor maakt Keerpunt onder andere gebruik van een medische unit die u snel en de juiste begeleiding kan bieden die u nodig heeft.

Lees meer over onze medische unit

Veelgestelde vragen

Wat is arbodienstverlening?
Arbodienstverlening komt voort uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In die wet staat dat een werkgever verantwoordelijk is voor een goed verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. Arbodienstverlening is dienstverlening die erop gericht is om dat beleid voor de werkgever vorm te geven.
Wat houdt een goed Arbo- en verzuimbeleid in?
In de Arbowet is vastgelegd dat een werkgever zich minimaal deskundig moet laten ondersteunen bij de volgende vier taken:
 1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim;
 2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO);
 3. Uitvoeren en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
 4. Aanstellingskeuringen.
Hoe kan een werkgever de verplichte ondersteuning organiseren?

Werkgevers kunnen de verplichtingen vanuit de Arbowet op twee manieren invullen. Ze kunnen alle benodigde dienstverlening inkopen bij één partij; een gecertificeerde arbodienst. Deze kan alle wettelijk verplichte deskundigen leveren om de werkgever en de medewerkers te ondersteunen. Vaak kan een arbodienst daarnaast andere professionals leveren zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen of verpleegkundigen.

Een werkgever kan er ook voor kiezen om zelf de verschillende deskundigen of diensten te contracteren. Hij kiest dan zelf hoe hij dit intern organiseert. Hierbij is de hulp van in ieder geval één bedrijfsarts die de wettelijke Arbo-taken uitvoert verplicht.


Bekijk alle vragen

Keerpunt is expert op het gebied van arbodienstverlening en casemanagement

Wat maakt ons anders?

Brochure Arbodienstverlening

Hier vindt u informatie over onze Arbodienstverlening.

Download brochure

Brochure casemanagement

Hier vindt u informatie over ons Casemanagement.

Download brochure

Waarom kiezen voor Keerpunt?

Keerpunt helpt, begeleidt, adviseert en traint. Dit doen we proactief, persoonlijk en altijd gemotiveerd vanuit ons positieve mensbeeld.

U geeft ons gemiddeld een 8,3 voor onze dienstverlening. Onze deskundige medewerkers en het persoonlijk contact zorgen voor hoge kwaliteit van dienstverlening en hoge klanttevredenheid.

Sinds 1999 hebben we ervaring op het gebied van werk en verzuim. En zijn we door onze jarenlange ervaring in staat u optimaal te helpen.

Alle nieuwsberichten

Het laatste nieuws

17 april 2019

Onderzoek: Privésituatie heeft vaak negatieve invloed op werk

Uit onderzoekt blijkt dat bij ruim een miljoen werknemers zorgen spelen in de privésituatie, die nadelig zijn voor het functioneren op het werk.

Lees verder
11 april 2019

Keerpunt en Bedrijfsartsengroep gaan samen verder

Keerpunt heeft alle aandelen van Bedrijfsartsengroep Holding B.V. uit Heerenveen overgenomen. Hiermee combineren we de expertise van beide partijen op het gebied van arbodienstverlening en gezondheidsmanagement en kunnen onze gezamenlijke klanten nog beter bediend worden.

Lees verder

Wat doet de re-integratiespecialist van Keerpunt?

De re-integratiespecialist

 • is de vaste contactpersoon voor werkgever, werknemer, arbodienst en eventuele andere betrokkenen;
 • kijkt indien nodig samen met de bedrijfsarts welke re-integratiemogelijkheden er zijn;
 • adviseert werkgever en werknemer bij het opstellen en bijstellen van het Plan van Aanpak voor
 • re-integratie;
 • zoekt voortdurend naar de beste en snelste wegen voor re-integratie;
 • heeft oog voor de belangen van werkgever, werknemer en verzuimverzekeraar;
 • adviseert over begeleiding of training en organiseert deze indien van toepassing;
 • maakt afspraken over (gedeeltelijke) werkhervatting met werkgever en werknemer en koppelt deze terug naar de verzuimverzekeraar;
 • ondersteunt bij het regelen van vergoedingen voor re-integratiekosten;
 • verstrekt namens de werkgever gegevens aan de verzuimverzekeraar die nodig zijn voor het afhandelen van de claim en meldt of er sprake is van een vangnetsituatie of regres;
 • gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de werknemer.

 

Uw rechten en plichten bij re-integratie

In de Wet verbetering poortwachter is vastgelegd wat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn bij ziekteverzuim. Uiteraard kunnen beide partijen in het re-integratieproces rekenen op ondersteuning van de re-integratiespecialisten van Keerpunt.

Meer weten?

Uw vraag nog niet beantwoord?

We zijn trots op onze klanten

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2019