U bent een medewerker
Keerpunt > Medewerker

Keerpunt voor u als Medewerker

De informatie die relevant is voor u, op één pagina.

Mijn re-integratie proces, wat staat me te wachten?

In de Wet verbetering poortwachter en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen staat dat u samen met uw werkgever aan uw re-integratie moet werken. Uw werkgever laat zich daarbij begeleiden door de re-integratiespecialist en/of arbodienstverlening van Keerpunt.

Lees meer

Grip op uw re-integratie

Er zijn een aantal zaken die u zelf moet regelen voor uw re-integratie. Dit geldt echter ook voor uw werkgever. Keerpunt ondersteunt u hierin.

Lees meer

Keerpunt staat voor u klaar

Het contact met de re-integratiespecialist is persoonlijk, u heeft telefonisch contact. Uw wensen en mogelijkheden inventariseert Keerpunt. De verzekeraar van uw werkgever investeert in uw re-integratieplan.

Lees meer

Uw rechten en plichten

Zowel u als uw werkgever moeten zich inspannen voor uw re-integratie. In de Wet verbetering Poortwachter is vastgelegd wat er moet gebeuren.

Lees meer

Benieuwd wat Keerpunt voor u kan betekenen?

 

Onze diensten

Download onze brochure

Meer weten? Onze brochure biedt informatie over onze diensten. Klik hier om de brochure te downloaden.

Download PDF

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Door hier uw e-mailadres achter te laten, ontvangt u informatie over het laatste nieuws rondom Keerpunt, verzuim, re-integratie en wetgeving.

Wat maakt Keerpunt uniek?

Keerpunt helpt, begeleidt, adviseert en traint. Dit doen we proactief, persoonlijk en altijd gemotiveerd vanuit ons positieve mensbeeld.

 

Waarmee kan Keerpunt u van dienst zijn?

Heeft u een vraag of opmerking? De medewerkers van Keerpunt helpen u graag. Bekijk onze veelgestelde vragen of neem gerust contact met ons op.

Neem contact op
  • U geeft ons gemiddeld een 8,1 voor onze dienstverlening. Onze deskundige medewerkers en het persoonlijk contact zorgen voor hoge kwaliteit van dienstverlening en hoge klanttevredenheid.
  • Door ruim 17 jaar ervaring op het gebied van werk en verzuim zijn wij in staat u optimaal van dienst te zijn.
  • Keerpunt is sterk in de samenwerking met de werkgevers, de verzekeraars a.s.r. en Nationale- Nederlanden, de verschillende intermediairs en volmachten en het externe artsennetwerk.

Wat zeggen anderen over ons?

Meerdere medewerkers aan het woord:

“Menselijke benadering.”
“Er wordt goed geluisterd naar wat ik zeg en meegedacht in relevante oplossingen. Er wordt niet vanuit gegaan dat iedereen hetzelfde is en denkt.”
“Duidelijkheid in gesprekken en betrokkenheid. Vast persoon die overigens heel vriendelijk professioneel is.”
“Persoonlijke benadering, fijne en snelle communicatie met de re-integratiespecialist. Ik voelde me erg begrepen.”
“Wat mij aansprak was het oprechte luisterende oor. Ik werd gehoord, ik als persoon. Dat was een geweldige ervaring. Dank!”

Veelgestelde vragen

Moet de RI&E door de arbodienst getoetst worden?

In de meeste gevallen moet u uw RI&E laten toetsen door een arbodienst of een gecertificeerd deskundige. Zij kijken of alle risico’s benoemd zijn, de situatie in de organisatie goed is weergegeven en of de meest recente normen en richtlijnen zijn gebruikt. Bedrijven met minder dan 25 medewerkers actief in een branche waarvoor een erkend RI&E-instrument aanwezig is, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen. Meestal is het voor hen voldoende om de Checklist gezondheidsrisico’s in te vullen.

Wat houdt een goed Arbo- en verzuimbeleid in?

In de Arbowet is vastgelegd dat een werkgever zich minimaal deskundig moet laten ondersteunen bij de volgende vier taken:

  1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim;
  2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO);
  3. Uitvoeren en opstellen van de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
  4. Aanstellingskeuringen.
Wat is duurzame inzetbaarheid?

In Nederland werken we steeds langer door. Dezelfde baan voor het leven bestaat echter niet meer. De maatschappij verandert en daarmee ook wat nodig is om een leven lang te kunnen werken. Duurzaam inzetbaar zijn betekent dat je als medewerker nu én in de toekomst in staat bent om optimaal te functioneren.

Wanneer heeft een ex-medewerker recht op een Ziektewetuitkering?

Medewerkers die ziek uit dienst gaan of die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, hebben maximaal 104 weken (twee jaar) recht op een Ziektewetuitkering. Is de ex-medewerker daarna nog steeds arbeidsongeschikt, dan kan hij een aanvraag voor een WIA-uitkering doen.

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico Inventarisatie- en Evaluatie. Met een RI&E worden mogelijke risico’s voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers binnen een organisatie in kaart gebracht en beoordeeld. Tevens wordt er een plan van aanpak gemaakt waarin passende maatregelen staan voor de geconstateerde risico’s.


Bekijk alle vragen

Uw vraag nog niet beantwoord?

We zijn trots op onze klanten

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief