Wie bent u?
Keerpunt > Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Keerpunt streeft naar een klantgerichte werkwijze voor alle betrokkenen: efficiënt en persoonlijk. Daarbij beschikt zij over een continue drive naar kwaliteit en continue verbetering.

De medewerkers van Keerpunt hebben een juridische, HR en (para)-medische achtergrond. Daardoor zijn zij goed in staat om op basis van beperkingen en belastbaarheid handen en voeten te geven aan de uitleg van de bedrijfsarts. Zij ondersteunen de klanten bij het uitvoeren van de rechten en plichten die voortkomen uit de Wet Verbetering Poortwachter en beschikken over kennis van specifieke problemen in verschillende branches.

Jarenlange ervaring borgt de professionele begeleiding en prettige ondersteuning van zowel werkgever als werknemer. De kwaliteit van het geleverde werk is van essentieel belang om continu de verwachtingen van onze klanten waar te maken of te overtreffen. De kwaliteit die Keerpunt levert wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de mensen en van de organisatie.

Om de kwaliteit en de voortdurende focus op klantgerichtheid te waarborgen is Keerpunt sinds 15 december 2012 door DNV GL officieel gecertificeerd voor Arbodienstverlening en ISO 9001-2015.

Deze certificering onderschrijft dat Keerpunt bij de re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers altijd streeft naar een klantgerichte werkwijze voor alle betrokken partijen. Efficiency en persoonlijk is daarbij het uitgangspunt.

Met de certificering voor arbodienstverlening heeft Keerpunt meer invloed op de keuze voor bedrijfsartsen, maar ook op de specialisten die ingezet worden om het ziekteverzuim te beperken.

Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten

ISO 9001:2015

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020