scroll

WGA

Rechten en plichten werkgever

Rechten en plichten van de werkgever bij eigenrisicodragerschap van de WGA

Lees verder
eigenrisicodrager WGA

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA dan heeft u een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen:

  • Betaling van de kosten van de WGA-uitkering van uw (ex-)werknemer. Meestal betaalt het UWV de uitkering aan (ex-)werknemers en stuurt vervolgens een (verzamel)factuur naar u. U kunt deze factuur dan zelf betalen of uw verzekeraar doet dat namens u;
  • Betaling van mogelijke interventies van de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Afhankelijk van uw verzekeraar, kunt u dit (deels) vergoed krijgen;
  • Begeleiding bij de re-integratie van uw (ex-)werknemer, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen;
  • U dient erop toe te zien dat uw (ex-)werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt. U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.
    • Hiertoe is het noodzakelijk om het Zelfstandig Bestuur Orgaan (ZBO) in te richten.
    • U bent daarnaast verplicht om UWV te informeren over de opgelegde maatregel.

Tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk

Bovenstaande verplichtingen gelden niet alleen bij werknemers waar u een arbeidscontract mee heeft, maar ook bij werknemers met een WGA-uitkering die niet meer bij uw bedrijf werken. Indien u het eigenrisicodragerschap stopt, blijft u tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Ook bent u verantwoordelijk voor alle werknemers die arbeidsongeschikt geworden zijn op het moment dat u nog eigenrisicodrager was, ondanks dat zij pas een WGA-uitkering krijgen nadat uw eigenrisicodragerschap is gestopt.

Polisvoorwaarden

Daarnaast kunnen vanuit de polisvoorwaarden andere regels van toepassing zijn. Bijvoorbeeld binnen welke termijn u uw verzekeraar moet informeren over zieke werknemers. Het is belangrijk dat u deze polisvoorwaarden naleeft. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan kan dit consequenties hebben voor de uitkering van de verzekeraar.

Welke rechten heeft u?

Als eigenrisicodrager mag u van uw (ex-)werknemer verwachten dat hij er alles aan doet om passend werk te vinden. Uw (ex-)werknemer moet u op de hoogte houden van alle veranderingen in zijn situatie en is verplicht om te reageren op bijvoorbeeld een oproep voor het spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige. Een uitgebreide beschrijving van de rechten en plichten van de (ex-)werknemer met een WGA-uitkering vindt u hier.

Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

U mag als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) de (ex-)werknemer een sanctie opleggen indien deze zich niet houdt aan zijn verplichtingen. U kunt dan, conform de daarvoor geldende regels, de WGA-uitkering opschorten, korten of stopzetten.

Lees hier meer over het ZBO.

Herbeoordeling

Daarnaast kunt u bij UWV een herbeoordeling aanvragen. Dit doet u indien er voldoende gewijzigd is in de situatie van uw (ex-)werknemer en u verwacht dat dit consequenties heeft voor de mate van arbeidsongeschiktheid en mogelijk ook de WGA-uitkering. UWV zal de situatie van uw (ex-)werknemer dan opnieuw beoordelen. U (en de (ex-)werknemer) ontvangt dan een beschikking waarin de uitslag van deze beoordeling wordt beschreven. Tegen deze beschikking kunt u altijd bij UWV in bezwaar gaan.

Wij gebruiken cookies
We gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden op onze website. Onder ‘instellingen wijzigingen' leest u meer over welke cookies wij gebruiken. Wilt u weten hoe Keerpunt in haar dienstverlening omgaat met persoonsgegevens van werknemers en werkgevers, lees dan ons Privacy Statement.
Noodzakelijke & functionele cookies
Wij plaatsen noodzakelijke cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken. Functionele cookies zorgen ervoor dat u de website op de juiste manier kan bekijken en gebruiken. Ze onthouden bijvoorbeeld welk product u wilt bestellen en uw voorkeursinstellingen zoals taal. Deze cookies hebben zeer weinig invloed op uw privacy en plaatsen wij daarom altijd.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analytische cookies
Analytische cookies zoals Google Analytics en Google Tag Manager meten het website bezoek en helpen ons om de website te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld en hebben weinig invloed op uw privacy.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Marketing cookies (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Pardot) worden gebruikt om te zien hoe u onze website gebruikt en op basis daarvan relevante of gepersonaliseerde advertenties te tonen op onder andere social media. Ze zorgen er ook voor dat u een advertentie niet te vaak te zien krijgt. Ook gebruiken we deze cookies om voorkeuren te onthouden als u bijvoorbeeld eerder een formulier ingevuld hebt en later terugkomt op onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld

Zoekresultaten

0 resultaten voor ...