scroll

Eigenrisicodragerschap voor werkgevers

Werkgevers kunnen ervoor kiezen eigenrisicodrager WGA te worden. Dit betekent dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor de bekostiging van WGA-uitkeringen, de ziektebegeleiding en de re-integratie van hun medewerkers. Voor deze kosten kunnen werkgevers zich verzekeren.

Lees verder
Img2

Verantwoordelijkheden en verplichtingen eigenrisicodragerschap WGA

Eigenrisicodragers voor de WGA hebben een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen:

  • Betaling van de kosten van de WGA-uitkering van hun (ex-)werknemer. Meestal betaalt het UWV de uitkering aan (ex-)werknemers en stuurt vervolgens een (verzamel)factuur naar de werkgever. Zij kunnen deze factuur dan zelf betalen of hun verzekeraar doet dat namens hen;
  • Betaling van de re-integratie van hun medewerker. Afhankelijk van hoe de werkgever verzekerd is, kunnen zij dit (deels) vergoed krijgen;
  • Begeleiding bij de re-integratie van hun (ex-)werknemer, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van zijn sollicitatie-inspanningen;
  • Toezien dat (ex-)werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt. Eigenrisicodragers hebben de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als hun medewerker zich niet aan zijn verplichtingen houdt. Hiervoor moeten werkgevers een Zelfstandig Bestuur Orgaan (ZBO) in richten, hierover verder op deze pagina meer. Werkgevers zijn daarnaast verplicht om UWV te informeren over de opgelegde maatregel.
  • Eigenrisiodragers zijn tot 10 jaar verantwoordelijk voor de WGA uitkering van hun (ex-)medewerkers. Omdat de WGA pas ingaat als de medewerker 2 jaar ziek is, kan een werkgever dus voor maximaal 12 jaar verantwoordelijk zijn voor hun zieke (ex-)medewerker.

Bovenstaande verplichtingen gelden niet alleen bij werknemers waar werkgevers een arbeidscontract mee hebben, maar ook bij werknemers met een WGA-uitkering die niet meer werkzaam zijn bij het bedrijf waar ze in dienst waren toen ze ziek werden. Indien een werkgever het eigenrisicodragerschap stopt, blijven zij tot maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten. Ook zijn zij verantwoordelijk voor alle werknemers die arbeidsongeschikt geworden zijn op het moment dat de werkgever nog eigenrisicodrager was, ondanks dat de medewerker pas een WGA-uitkering krijgt nadat het eigenrisicodragerschap is gestopt.

Polisvoorwaarden

Voor werkgevers die zich verzekerd hebben voor het eigenrisicodragerschap kunnen vanuit de polisvoorwaarden andere regels van toepassing zijn. Bijvoorbeeld binnen welke termijn zij hun verzekeraar moet informeren over zieke werknemers. Het is belangrijk dat de werkgever deze polisvoorwaarden naleeft. Het niet naleven van deze polisvoorwaarden kan consequenties hebben voor de uitkering van de verzekeraar.

Welke rechten hebben werkgevers

Een eigenrisicodrager mag van hun (ex-)werknemers verwachten dat zij er alles aan doet om passend werk te vinden. Een (ex-)werknemer moet zijn werkgever op de hoogte houden van alle veranderingen in zijn situatie en is verplicht om te reageren op bijvoorbeeld een oproep voor het spreekuur van de arts of arbeidsdeskundige. Een uitgebreide beschrijving van de rechten en plichten van de (ex-)werknemer met een WGA-uitkering vindt u hier.

Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

Een eigenrisicodrager voor de WGA moet als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) gaan optreden. Zij gaan namelijk deel van de WIA uitvoeren in plaats van het UWV en een ZBO procedure zorgt er voor dat correct gebeurd. Dit betekent ook dat als de werkgever vindt dat een (ex-)werknemer die in de WGA is beland onvoldoende re-integratie-inspanningen levert, zij de (ex-)werknemer een sanctie kunt opleggen.

Herbeoordeling

Werkgevers kunnen bij UWV een herbeoordeling aanvragen. Dit kunnen zijn doen wanneer er voldoende gewijzigd is in de situatie van hun (ex-)werknemer en zij verwachten dat dit consequenties heeft voor de mate van arbeidsongeschiktheid en mogelijk ook de WGA-uitkering. UWV zal de situatie van hun (ex-)werknemer dan opnieuw beoordelen. De werkgever (en de (ex-)werknemer) ontvangen dan een beschikking waarin de uitslag van deze beoordeling wordt beschreven. Tegen deze beschikking kan de werkgever altijd bij UWV in bezwaar gaan.

Wij gebruiken cookies
We gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden op onze website. Onder ‘instellingen wijzigingen' leest u meer over welke cookies wij gebruiken. Wilt u weten hoe Keerpunt in haar dienstverlening omgaat met persoonsgegevens van werknemers en werkgevers, lees dan ons Privacy Statement.
Noodzakelijke & functionele cookies
Wij plaatsen noodzakelijke cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken. Functionele cookies zorgen ervoor dat u de website op de juiste manier kan bekijken en gebruiken. Ze onthouden bijvoorbeeld welk product u wilt bestellen en uw voorkeursinstellingen zoals taal. Deze cookies hebben zeer weinig invloed op uw privacy en plaatsen wij daarom altijd.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analytische cookies
Analytische cookies zoals Google Analytics en Google Tag Manager meten het website bezoek en helpen ons om de website te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld en hebben weinig invloed op uw privacy.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Marketing cookies (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Pardot) worden gebruikt om te zien hoe u onze website gebruikt en op basis daarvan relevante of gepersonaliseerde advertenties te tonen op onder andere social media. Ze zorgen er ook voor dat u een advertentie niet te vaak te zien krijgt. Ook gebruiken we deze cookies om voorkeuren te onthouden als u bijvoorbeeld eerder een formulier ingevuld hebt en later terugkomt op onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld

Zoekresultaten

0 resultaten voor ...