scroll

Re-integratie

Rechten en plichten arbodienstverlening voor werknemers

Als u door ziekte niet kunt werken is dat heel vervelend. Voor u als werknemer, maar ook voor uw werkgever. Zeker als dit een langere periode duurt. Tijdens uw arbeidsongeschiktheid hebben uw werkgever en u verschillende rechten en plichten. En krijgt u te maken met diverse taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wet verbetering poortwachter. Het is daarom belangrijk dat u op tijd de juiste begeleiding krijgt. Zodat u zich aan alle regels houdt en zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Onze arbodienstverlening helpt u hierbij.

Lees verder
Werknemer

Welke rechten en plichten heb ik als zieke werknemer?

Als arbeidsongeschikte werknemer wordt u goed beschermd door de wet. Uw werkgever mag u bijvoorbeeld niet zomaar ontslaan in de eerste twee jaar van uw ziekte. Naast het recht om niet ontslagen te worden, heeft u als zieke werknemer nog meer rechten:

 • U heeft recht op loondoorbetaling
  Uw werkgever moet u twee jaar minimaal 70% van uw loon betalen. Verdient u minder dan het minimumloon? Dan ontvangt u in het eerste jaar toch 70% van het minimumloon. Volgens sommige cao’s is dit in het eerste jaar zelfs 100%. Ontvangt u ziekengeld van UWV? Dan geldt dit niet voor u. Heeft u een tijdelijk contract? Dan ontvangt u loon zolang uw arbeidsovereenkomst geldig is. Ook als dit korter is dan twee jaar.
 • U hoeft geen vragen over uw ziekte te beantwoorden
  Waarschijnlijk is uw werkgever bezorgd om uw toestand. Toch zijn er volgens de wet maar een paar vragen die hij u mag stellen. Zo mag hij geen vragen stellen over uw gezondheid. Zelfs niet wanneer u toestemming geeft. Uw werkgever mag ook geen gegevens over uw gezondheid vastleggen of verwerken. Hij mag wel vragen stellen die belangrijk zijn voor de werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer u weer beter denkt te zijn. U hoeft hierbij niet te vertellen welke ziekte u heeft.
 • U heeft recht op privacy van uw medische gegevens
  Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk. Uw arbo- of bedrijfsarts mag geen andere informatie met uw werkgever delen dan het feit dat u arbeidsongeschikt bent, hoelang dit ongeveer duurt en wat uw belastbaarheid is. Voor het delen van andere medische gegevens heeft de arts uw toestemming nodig.
 • U heeft recht op een deskundigenoordeel
  Loopt uw re-integratie vast en twijfelt u aan de beoordeling van uw arboarts of bedrijfsarts? Dan heeft u recht op een deskundigenoordeel van UWV. Dit advies is niet bindend. Het kan u wel helpen als u later bijvoorbeeld naar de rechtbank moet voor een beoordeling over uw ziekte.
 • U heeft recht op een second opinion bedrijfsarts
  Vindt u de begeleiding van uw arboarts of bedrijfsarts onvoldoende, of denkt u dat u een beroepsziekte heeft? Dan heeft u recht op een second opinion.


Als zieke werknemer heeft u ook plichten

Als zieke werknemer heeft u niet alleen maar rechten. Net als uw werkgever heeft u ook bepaalde plichten waar u zich aan moet houden:

 • U moet de bedrijfsarts bezoeken
  Vraagt uw werkgever u om de bedrijfsarts te bezoeken? Dan bent u verplicht dit te doen en mag u dit niet weigeren.
 • U moet aangepast werk accepteren
  De bedrijfsarts beoordeelt of u uw eigen werk weer kunt doen. Lukt dit niet? Dan kijkt hij naar de mogelijkheden van aangepast werk. Vindt de bedrijfsarts dat aangepast werk uw herstel niet in de weg staat? Dan mag u dit werk niet weigeren. Zelfs niet als het niet uw normale taken zijn.
 • U moet actief meewerken aan uw re-integratie
  Bent u langer dan zes weken ziek? Dan moet u samen met uw werkgever een Plan van Aanpak opstellen. Daarin spreekt u af wat u en uw werkgever gaan doen om u zo snel en duurzaam mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dit plan evalueert u periodiek met uw werkgever. Verandert de situatie, waardoor het Plan van Aanpak niet meer past? Geef dit dan aan bij uw werkgever en de re-integratiespecialist van Keerpunt. Wacht niet af; u bent samen met uw werkgever verantwoordelijk voor uw re-integratie.

Wat zijn mijn verplichtingen

Keerpunt biedt u snel de persoonlijke begeleiding die u nodig heeft:

 • Persoonlijke aanpak afgestemd op uw situatie
 • Eigen team van bedrijfsartsen en praktijkondersteuners
 • Snelle en duurzame re-integratie
Wij gebruiken cookies
We gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden op onze website. Onder ‘instellingen wijzigingen' leest u meer over welke cookies wij gebruiken. Wilt u weten hoe Keerpunt in haar dienstverlening omgaat met persoonsgegevens van werknemers en werkgevers, lees dan ons Privacy Statement.
Noodzakelijke & functionele cookies
Wij plaatsen noodzakelijke cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken. Functionele cookies zorgen ervoor dat u de website op de juiste manier kan bekijken en gebruiken. Ze onthouden bijvoorbeeld welk product u wilt bestellen en uw voorkeursinstellingen zoals taal. Deze cookies hebben zeer weinig invloed op uw privacy en plaatsen wij daarom altijd.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analytische cookies
Analytische cookies zoals Google Analytics en Google Tag Manager meten het website bezoek en helpen ons om de website te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld en hebben weinig invloed op uw privacy.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Marketing cookies (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Pardot) worden gebruikt om te zien hoe u onze website gebruikt en op basis daarvan relevante of gepersonaliseerde advertenties te tonen op onder andere social media. Ze zorgen er ook voor dat u een advertentie niet te vaak te zien krijgt. Ook gebruiken we deze cookies om voorkeuren te onthouden als u bijvoorbeeld eerder een formulier ingevuld hebt en later terugkomt op onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld

Zoekresultaten

0 resultaten voor ...