scroll

Re-integratie

Wat u als werkgever kunt verwachten bij verzuim van uw medewerker

Wanneer een werknemer door ziekte niet kan werken is dat vervelend, zowel voor de werknemer als voor u. U krijgt dan beiden te maken met een aantal wettelijke verplichtingen. Wetgeving op het gebied van sociale zekerheid, zoals de Arbowet en ziektewet, is bovendien voortdurend aan verandering onderhevig. Keerpunt adviseert u over (aangepaste) wetgeving.

Lees verder
Werkgever

Doorbetaling loon

U bent verplicht om maximaal twee jaar lang het loon van een zieke werknemer door te betalen. Voor veel werkgevers is dit een flinke kostenpost. Het gaat namelijk niet alleen om het te betalen loon, maar ook om de kosten van productieverlies en vervangende arbeidskracht. Verzuim van een werknemer kost een werkgever gemiddeld € 250 tot € 400 per dag.

Wet verbetering poortwachter

Zowel u als de werknemer moeten zich inspannen voor een spoedige re-integratie van uw werknemer. De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. De re-integratiespecialist van Keerpunt ondersteunt u en uw werknemer hierbij.

Werknemers en werkgevers hebben volgens de Wet verbetering poortwachter een aantal verplichtingen, zoals het bijhouden van een re-integratiedossier. Hier leest u wat er wanneer moet gebeuren:

Lees meer over de Wet verbetering poortwachter

Arbowet

De Arbowet, ook wel Arbeidsomstandighedenwet, moet de veilig- en gezondheid van werknemers waarborgen. In de Arbowet staan de algemeen geldende bepalingen voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. Hier leest u meer over de Arbowet.

PMO

U bent verplicht uw personeel de mogelijkheid van een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Keerpunt regelt dit voor u.
Lees meer over het PMO

RI&E

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt u alle risico’s die in uw bedrijf kunnen voorkomen in kaart brengen en aanpakken, om zo een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. U bent wettelijk verplicht om een RI&E uit te voeren. Keerpunt helpt hierbij.
Lees meer over de RI&E

Wij gebruiken cookies
We gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden op onze website. Onder ‘instellingen wijzigingen' leest u meer over welke cookies wij gebruiken. Wilt u weten hoe Keerpunt in haar dienstverlening omgaat met persoonsgegevens van werknemers en werkgevers, lees dan ons Privacy Statement.
Noodzakelijke & functionele cookies
Wij plaatsen noodzakelijke cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken. Functionele cookies zorgen ervoor dat u de website op de juiste manier kan bekijken en gebruiken. Ze onthouden bijvoorbeeld welk product u wilt bestellen en uw voorkeursinstellingen zoals taal. Deze cookies hebben zeer weinig invloed op uw privacy en plaatsen wij daarom altijd.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analytische cookies
Analytische cookies zoals Google Analytics en Google Tag Manager meten het website bezoek en helpen ons om de website te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld en hebben weinig invloed op uw privacy.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Marketing cookies (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Pardot) worden gebruikt om te zien hoe u onze website gebruikt en op basis daarvan relevante of gepersonaliseerde advertenties te tonen op onder andere social media. Ze zorgen er ook voor dat u een advertentie niet te vaak te zien krijgt. Ook gebruiken we deze cookies om voorkeuren te onthouden als u bijvoorbeeld eerder een formulier ingevuld hebt en later terugkomt op onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld

Zoekresultaten

0 resultaten voor ...