scroll

Re-integratie

Casemanagement

Uw rechten en plichten arbodienstverlening en casemanagement als werkgever

Lees verder
Klantenservice

Plichten

 • Wanneer er sprake is van verzuim bent u verplicht zich in te spannen voor re-integratie. In de Wet verbetering Poortwachter is beschreven welke stappen u in het verzuimproces moet zetten.
  • De Wet verbetering Poortwachter schrijft de volgende stappen en termijnen voor:
   • Na 6 weken: de probleemanalyse opstellen
   • Na 8 weken: het plan van aanpak opstellen
   • Vervolgens elke zes weken: een evaluatie van het plan van aanpak
   • Na 42 weken: de 42e week ziekmelding bij UWV
   • Na 52 weken: de eerstejaarsevaluatie
   • In week 91: de WIA aanvraag
   • Gedurende het hele traject: aandacht voor re-integratie in eigen werk of, of als dat niet langer kan, ander werk bij de eigen- of een andere werkgever.
 • U bent verplicht om gedurende maximaal 104 weken ten minste 70% van het overeen gekomen loon van een zieke werknemer door te betalen. In de eerste 52 weken geldt als ondergrens 70% van het Wettelijk Minimumloon. In de volgende twee 52 weken kan het loon ook lager zijn dan 70% van het Wettelijk Minimumloon.
 • Spant u zich onvoldoende in voor de re-integratie dan kan het zijn dat u een sanctie krijgt van UWV en nog 52 wken 70% van het overeengekomen loon van uw werknemer moet doorbetalen. (Werkgever)
 • U moet uw werknemer op de hoogste stellen van diens verplichtingen op grond van de Wet verbetering Poortwachter.
 • U bent verplicht een casemanager aan te stellen.
 • U moet een re-integratiedossier samenstellen. Het re-integratiedossier bevat alle informatie met betrekking tot het re-integratietraject. Bijvoorbeeld verslagen van gesprekken, ingevulde UWV-formulieren of een overzicht van de activiteiten die u samen met uw werknemer heeft ondernomen in het kader van de re-integratie.
 • U moet uw werknemer aangepast werk aanbieden als deze zijn eigen werk niet meer kan doen.
 • Uw zieke werknemer heeft dan voorrang ten opzichte van uitzendkrachten of werknemers met een tijdelijk contract.
 • Als uw werknemer door zijn beperkingen binnen uw organisatie niet meer herplaatst kan worden, moet u er alles aan doen om hem te begeleiden naar werk bij een andere werkgever.

Rechten

 • Wanneer de re-integratie vastloopt omdat u en uw werknemer er samen niet uitkomen kunt u een Deskundigen Oordeel bij UWV aanvragen.
 • Wanneer een werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie, mag u de loondoorbetaling (tijdelijk) stopzetten. In sommige gevallen moet u dat zelfs doen.
 • U kunt samen met uw werknemer vragen om uitstel van de WIA-beoordeling als de verwachting is dat er herstel gaat optreden.
 • U kunt samen met de werknemer een vervroegde WIA-beoordeling aanvragen als u verwacht dat uw werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zal blijven. Zo’n vervroegde WIA-beoordeling kunt u in een traject maar één keer aanvragen.
Wij gebruiken cookies
We gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden op onze website. Onder ‘instellingen wijzigingen' leest u meer over welke cookies wij gebruiken. Wilt u weten hoe Keerpunt in haar dienstverlening omgaat met persoonsgegevens van werknemers en werkgevers, lees dan ons Privacy Statement.
Noodzakelijke & functionele cookies
Wij plaatsen noodzakelijke cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken. Functionele cookies zorgen ervoor dat u de website op de juiste manier kan bekijken en gebruiken. Ze onthouden bijvoorbeeld welk product u wilt bestellen en uw voorkeursinstellingen zoals taal. Deze cookies hebben zeer weinig invloed op uw privacy en plaatsen wij daarom altijd.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analytische cookies
Analytische cookies zoals Google Analytics en Google Tag Manager meten het website bezoek en helpen ons om de website te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld en hebben weinig invloed op uw privacy.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Marketing cookies (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Pardot) worden gebruikt om te zien hoe u onze website gebruikt en op basis daarvan relevante of gepersonaliseerde advertenties te tonen op onder andere social media. Ze zorgen er ook voor dat u een advertentie niet te vaak te zien krijgt. Ook gebruiken we deze cookies om voorkeuren te onthouden als u bijvoorbeeld eerder een formulier ingevuld hebt en later terugkomt op onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld

Zoekresultaten

0 resultaten voor ...