Wie bent u?
Keerpunt > Intermediair en Volmacht > Snelheid door mandaat

Snelheid door mandaat

Keerpunt heeft de bevoegdheid om bij een positieve kosten-baten analyse, die door ons wordt uitgevoerd, direct over te gaan tot interventie. Dus zonder tussenkomst van de verzekeraar, wat de snelheid bevordert.

Overige diensten

  • Keerpunt biedt de mogelijkheid om samen klantinformatiebijeenkomsten en in-company trainingen zoals Preventiemedewerker en Verzuimmanagement opeen locatie van uw keuze te organiseren;
  • Ondersteuning bij Risico-Inventarisatie en Evaluatie;
  • Loketmogelijkheid;
  • Kennisdeling;
  • Consultancy.
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020