Wie bent u?
Keerpunt > MVO

Keerpunt en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Keerpunt heeft Keerpunt vastgelegd in de zogenaamde zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010.

De organisatie geeft met deze verklaring een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van:

  • Onderschrijven en toepassen van de 7 principles van MVO
  • Identificeren en betrekken van stakeholders
  • De 7 MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen
  • Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

De zelfverklaring is op te vragen via info@keerpunt.nl

Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2019