scroll

Compleet Verzorgd Pakket

Het Compleet Verzorgd Pakket is speciaal ontwikkeld voor ondernemingen in het MKB. Vrijwel alle activiteiten zijn opgenomen in de abonnementsprijs zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan als uw werknemer ziek wordt. U betaalt hiervoor € 125,- per werknemer per jaar*.

Pakket aanvragen
Persoonlijk advies

Arbodienstverlening 2020

Hieronder een overzicht van de activiteiten die vallen binnen het Compleet Verzorgd Pakket.

Inbegrepen activiteiten.
Compleet Verzorgd Pakket
€125,00
excl. 21% btw per werknemer per jaar (tarief 2021)
 • Vaststellen van de verwachte verzuimduur en termijn van werkhervatting met digitale vragenlijst
 • Contact over het verzuim met u als werkgever en indien nodig met uw werknemer
 • Advies aan u en uw werknemer over acties en interventies die werkhervatting bevorderen
 • Regelen van de geadviseerde interventies
 • Regelen van een (deel)vergoeding voor de geadviseerde interventies bij uw verzekeraar, indien van toepassing
 • Bewaken van de uitvoering van de adviezen en bijstellen hiervan naar aanleiding van de actuele verzuimsituatie
 • Signaleren van samengesteld verzuim
 • Signaleren van hoogfrequent verzuim
 • Signaleren van vangnetsituaties Ziektewet en de Wet arbeid en zorg (WAZO)
 • Signaleren van verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden (indien bekend en na toestemming van uw werknemer)
 • Signaleren en bewaken van termijnen vanuit de Wet verbetering poortwachter
 • Preventieve begeleiding bij dreigend ziekteverzuim
 • Advies aan u als werkgever met betrekking tot preventie, verzuimvraagstukken en sociale zekerheid +
 • Preventieve dienstverlening: Preventief Medisch Onderzoek (PMO) / Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO); (Aanstellings)keuring; Training preventiemedewerker; Verzuimtraining voor leidinggevenden; RI&E; Advies duurzame inzetbaarheid; Arbeids- en organisatieadvies +
 • Bedrijfsbezoek door re-integratiespecialist +
 • Begeleiden van u en uw werknemer bij het in concept opstellen en evalueren van het Plan van aanpak
 • Doorgeven van de verplichte ziekmelding aan het UWV in de 42eweek van ziekte
 • Signaleren van en begeleiden van u als werkgever bij de eerstejaarsevaluatie
 • Ondersteuning bij WIA-aanvraag + re-integratieverslag
 • Ondersteuning als uw werknemer ziek uit dienst gaat plus re-integratieverslag
 • Preventief arbeidsomstandighedenspreekuur voor uw werknemers (anoniem)
 • Opstellen van probleemanalyse
 • Opstellen Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)
 • Spreekuur voor evaluatie van de belastbaarheid van uw werknemer
 • Spoedspreekuur op verzoek van u als werkgever na akkoord re-integratiespecialist
 • Spreekuur actueel oordeel ziek uit dienst
 • Spreekuur actueel oordeel WIA-aanvraag
 • Bedrijfsbezoek op indicatie van de bedrijfsarts
 • Bedrijfsbezoek op verzoek van u als werkgever +
 • Telefonisch overleg preventiemedewerker of lid ondernemingsraad met bedrijfsarts
 • Doorgeven van beroepsziekten aan het NCvB (anoniem) en aan u als werkgever (na toestemming van uw werknemer)
 • Telefonisch inwinnen van informatie door bedrijfsarts of praktijkondersteuner bedrijfsarts
 • Opvragen van informatie bij curatieve sector door bedrijfsarts of praktijkondersteuner bedrijfsarts
 • Verstrekken van (medische) informatie aan UWV (Medische informatie verstrekken we alleen na toestemming van uw werknemer)
 • Beoordelen medisch informatie door bedrijfsarts tot 5 pagina’s
 • Second opinion door een bedrijfsarts via Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion
 • Aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst
 • Registratie ziek- en herstelmeldingen via Xpertsuite
 • Preventiescan werkgever: biedt u uw werknemers een gezonde en veilige werkomgeving volgens de eisen van de Arbowet?
 • Inzicht in uw verzuimdossiers via Xpertsuite
 • Privacyproof uitwisselen van gegevens tussen Keerpunt en uw verzuimverzekeraar voor de uitvoering van uw verzekering (indien van toepassing)
 • Verzuimrapportages op bedrijfsniveau via Xpertsuite
Activiteiten zijn opgenomen in de dienstverlening en in de abonnementsprijs.
+Activiteiten zijn opgenomen in de dienstverlening maar niet in de abonnementsprijs. Facturatie op basis van stuks- of uurtarief.

*U ontvangt ook een factuur voor de activiteiten in de volgende gevallen: De werknemer verschijnt niet op het spreekuur; De werknemer neemt zijn telefoon niet op bij een telefonisch spreekuur; De afspraak is afgezegd minder dan 2 werkdagen voor aanvang, ongeacht de reden.

Uurtarieven voor uw re-integratieteam

Bedrijfsarts

€ 206,-

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

€ 143,-

Re-integratiespecialist Wet Verbetering Poortwachter

€ 121,-

Re-integratiespecialist Ziektewet of WGA

€ 134,-

Duurzame Inzetbaarheidsspecialist

€ 134,-

Indien BTW van toepassing is, zal deze in rekening worden gebracht op bovenstaande (uur)tarieven.

Keerpunt Compleet Verzorgd Pakket
€125,00
excl. 21% btw per werknemer per jaar (tarief 2021)
Wij gebruiken cookies
We gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden op onze website. Onder ‘instellingen wijzigingen' leest u meer over welke cookies wij gebruiken. Wilt u weten hoe Keerpunt in haar dienstverlening omgaat met persoonsgegevens van werknemers en werkgevers, lees dan ons Privacy Statement.
Noodzakelijke & functionele cookies
Wij plaatsen noodzakelijke cookies om te zorgen dat basisfuncties van onze website goed werken. Functionele cookies zorgen ervoor dat u de website op de juiste manier kan bekijken en gebruiken. Ze onthouden bijvoorbeeld welk product u wilt bestellen en uw voorkeursinstellingen zoals taal. Deze cookies hebben zeer weinig invloed op uw privacy en plaatsen wij daarom altijd.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Analytische cookies
Analytische cookies zoals Google Analytics en Google Tag Manager meten het website bezoek en helpen ons om de website te verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld en hebben weinig invloed op uw privacy.
Ingeschakeld Uitgeschakeld
Marketing cookies
Marketing cookies (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Pardot) worden gebruikt om te zien hoe u onze website gebruikt en op basis daarvan relevante of gepersonaliseerde advertenties te tonen op onder andere social media. Ze zorgen er ook voor dat u een advertentie niet te vaak te zien krijgt. Ook gebruiken we deze cookies om voorkeuren te onthouden als u bijvoorbeeld eerder een formulier ingevuld hebt en later terugkomt op onze website.
Ingeschakeld Uitgeschakeld

Zoekresultaten

0 resultaten voor ...