Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Arbodiensten > Re-integreren in coronatijd

Re-integreren in coronatijd

20 mei 2020

De coronacrisis is voor iedereen vervelend. Voor werkgevers bijvoorbeeld, bij wie de boel nu op z’n kop staat, maar ook voor hun werknemers. En misschien al helemaal voor hun langdurig zieke werknemers voor wie het coronavirus hun re-integratieproces flink in de war heeft geschopt.

 

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

Arbeidsdeskundig casemanagement is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Onze re-integratiespecialisten staan werkgevers en hun zieke medewerkers bij in het ziekte proces en wijzen hen de weg tussen de verschillende wetten en bijbehorende rechten en plichten. We krijgen nu veel vragen over het re-integratieproces en Covid-19. In dit artikel leggen we uit hoe dat in zijn werk gaat.

De Wet verbetering poortwachter onder normale omstandigheden

De Wet verbetering poortwachter heeft als doel om langdurig ziekteverzuim terug te dringen door snel en effectief in te grijpen. Hiervoor moet de werkgever en de werknemer zich inspannen. Als een werkgever niet kan aantonen dat hij dit voldoende heeft gedaan, dan kan hem een loonsanctie opgelegd worden en moet hij ook het derde jaar loon door betalen. Om dit te voorkomen helpen wij werkgevers te voldoen aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter en dit goed te documenteren.

Inmiddels heeft UWV laten weten hoe zij de re-integratieverplichtingen voor werkgevers gaan invullen binnen de Wet verbetering poortwachter. Zij hebben dit vastgelegd in een Addendum: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19.

Wat houdt dat in voor werkgevers?

Wanneer het voor werkgevers moeilijk is om aan hun verplichtingen te voldoen volgens de Wet verbetering poortwachter moeten zij dit beschrijven in het re-integratiedossier. UWV zal dan rekening houden met de bijzondere omstandigheden bij de beoordeling van het re-integratieverslag.

Wat wordt er concreet aan werkgevers gevraagd

  • Zij moeten zo goed als mogelijk de re-integratie van langdurig zieke werknemers voort zetten.
  • Wanneer de re-integratie  hinder ondervindt als gevolg van Covid-19, vermelden zij dit in elk geval de periodieke evaluaties van het Plan van aanpak.
  • Werkgever moeten goed onderbouwen wanneer en waarom COVID-19 heeft geleid tot vertraging (bijvoorbeeld wegens een tijdelijke bedrijfssluiting en de werknemer kan niet thuis of elders de (passende) arbeid verrichten).
  • Daarnaast moeten ze aangeven welke alternatieven er zijn onderzocht om de re-integratie wel door te laten gaan.
  • En, als dit van toepassing is, geven zij in het dossier ook aan welke afspraken er met hun werknemers zijn gemaakt over het verloop van de re-integratie wanneer dit weer mogelijk is.


Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020