Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Arbowet > Preventief medisch onderzoek

Preventief medisch onderzoek

20 mei 2020

De Arbowet verplicht werkgevers om hun werknemers in de gelegenheid te stellen een preventief medisch onderzoek (PMO) te ondergaan. Het PMO bestaat uit methoden voor bedrijfsartsen om de gezondheid van werknemers te waarborgen en, indien mogelijk, te bevorderen. Door een PMO uit te voeren werkt een werkgever aan een zo gezond en veilig mogelijke arbeidssituatie. Keerpunt helpt hen hierbij.

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

PMO en werkgevers

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving in de Arbowet. Zij moeten weten aan welke verplichtingen ze moeten voldoen, en op welke manieren ze een gezonde en veilige werkomgeving creëren voor hun personeel, en zichzelf.

Het nut van een PMO

Zoals de naam al zegt, is het PMO gericht op preventie. Wanneer u geregeld een PMO uitvoert, leidt dat tot gezondere werknemers en minder verzuim. Dat leidt op zijn beurt weer tot kostenbesparing.

Met een PMO maakt u de balans op binnen de organisatie van uw bedrijf. Het stelt u in staat eventuele problemen met betrekking tot werk en gezondheid in een vroeg stadium in kaart te brengen. Vervolgens kunt u met gerichte maatregelen de situatie verbeteren, zowel voor individuele werknemers, als voor groepen. Denk in dit laatste geval aan risico’s die eigen zijn aan het werk van een specifieke afdeling of branche.

Regelmatig onderzoek

Een PMO is een momentopname. Daarom is het goed regelmatig een onderzoek uit te voeren, zodat de ontwikkelingen in de organisatie zichtbaar worden. Daarmee meet u direct het effect van eventueel toegepaste maatregelen en kunt u aanpassingen doen waar nodig.

Kosten PMO

U bent als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoer en de kosten van een PMO, maar u plukt er ook de vruchten van. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor co-financiering door de zorgverzekeraar. Wij adviseren u hier graag in.

De kosten van een PMO zijn afhankelijk van de inhoud van het onderzoek en de rapportage. Wilt u meer weten? Of wilt u een offerte aanvragen voor een PMO? Stuur dan een e-mail naar preventie@keerpunt.nl onder vermelding van:

  • Naam van uw bedrijf
  • Contactgegevens
  • Het polisnummer van uw verzuim-, WGA- of WIA-verzekering.

Na ontvangst van deze gegevens nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020