Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Arbowet > Een werknemer is twee jaar ziek. Wat nu?

Uw werknemer is twee jaar ziek. Wat nu?

3 maart 2020

Zodra een werknemer langer dan twee jaar ziek is, veranderen de regels rondom re-integratie en uitkering. Een werkgever heeft de zieke werknemer twee jaar lang begeleid. Standaard neemt UWV re-integratie en betaling (van een uitkering) over. Maar werkgevers kunnen  er ook voor kiezen om dat voor tien jaar zelf te blijven doen, als eigenrisicodrager voor de WGA.

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

Eigenrisicodragers hebben bij langdurig verzuim zélf in de hand hoe de re-integratie van zieke werknemers in hun bedrijf eruitziet. Zij kunnen hun rol als betrokken werkgever dus blijven vervullen. Vanaf de eerste ziektedag oefenen zij op een actieve manier invloed uit op langdurige arbeidsongeschiktheid en verzuim. Daar is ook een financieel belang bij, want langdurig verzuim heeft veel financiële gevolgen voor de werkgever en hun werknemer. UWV heeft dat financieel belang niet en komt pas na twee jaar in actie. Of het voor een werkgever een verstandige keuze is om eigenrisicodrager te worden hangt af van allerlei factoren, waaronder de grootte van de onderneming en het huidige ziekteverzuim. Een financieel adviseur kent de verschillende voor- en nadelen en zorgt voor inzicht in de gevolgen op de korte en de lange termijn.

Zekerheid

Eigenrisicodragers betalen alleen een basispremie voor de WGA. Zij zijn daarnaast in bijna alle gevallen verplicht zich te verzekeren voor de kosten voor de uitkerings- en re-integratiekosten. Het is gebruikelijk om hiervoor een WGA ERD verzekeringspolis af te sluiten bij een verzekeraar.

Weet u niet of u op dit moment eigenrisicodrager WGA bent?
Vraag het uw financieel adviseur.

Ondersteuning

Eigenrisicodragers hoeven de de re-integratiebegeleiding van hun zieke werknemers natuurlijk niet alleen uit te voeren. Keerpunt adviseert en ondersteunt werkgevers al ruim vóór de WIA-aanvraag. In een zo vroeg mogelijk stadium voeren wij een WGA-risicoscan uit. Op basis daarvan worden vervolgstappen geadviseerd en kunnen we passende re-integratie inzetten. Mocht een werknemer toch een WIA-uitkering krijgen, dan onderzoeken we of die toekenning door UWV kloppend is en begeleiden we verdere re-integratie. Kijk voor meer informatie op onze WGA pagina.Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020