Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Arbodiensten > Medische unit voor meer slagvaardigheid

Medische unit voor meer slagvaardigheid

3 maart 2020

Er is een nijpend tekort aan bedrijfsartsen in Nederland. Omdat Keerpunt de kwaliteit én snelheid van haar arbodienstverlening hoog wil houden, wil zij minder afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van bedrijfsartsen. In januari 2019 richtte Keerpunt om deze reden een eigen medische unit op. Met succes: klanten zijn positief over de concrete adviezen die zij ontvangen. Ook tijdens de laatste audit voor ISO 9001 en Certificatie Dienstverlening Arbodiensten kwam de medische unit goed uit de bus.

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

Wanneer een werknemer ziek wordt, is het voor alle betrokkenen fijn als de situatie snel in kaart wordt gebracht en er zo nodig op tijd een interventie wordt ingezet. Kwaliteitsmanager Beyke van Cranenburgh: ‘Dat kan onze medische unit van Keerpunt. Het is een afgeschermde afdeling waar bedrijfsartsen en speciaal opgeleide Praktijkondersteuners Bedrijfsarts werken. De bedrijfsarts delegeert – waar mogelijk en toegestaan – taken aan de praktijkondersteuner. De arts blijft eindverantwoordelijk, maar de praktijkondersteuner kan bijvoorbeeld de situatie van de werknemer inventariseren. Onze ambitie is dat de begeleiding sneller start en het tekort aan bedrijfsartsen hierdoor wordt opgevangen. Dit gaat een positieve invloed hebben op het re-integratieproces van zieke werknemers.’

 

Unieke aanpak medische unit

Beyke: ‘In onze arbodienstverlening staat persoonlijk contact op nummer één. Het meeste contact verloopt telefonisch. Zo kunnen we mensen snel helpen, maar toch persoonlijke aandacht bieden. Alleen als een fysieke afspraak nodig is, zetten we een bedrijfsarts op locatie in. Dat maakt ons uniek. Wij kijken echt naar de mens, zetten die centraal en denken in mogelijkheden. We gebruiken onze  protocollen als houvast en luisteren naar het verhaal van de werknemer om in elke situatie de beste begeleiding en interventie te vinden. Die aandacht zorgt ervoor dat zowel werknemers als werkgevers zich gehoord voelen. Dat komt ook doordat we werken met bevlogen, betrokken mensen. Uit onze audits, waarbij de kwaliteit van onze dienstverlening wordt getoetst door een externe auditor, komt dat ook altijd naar voren. Ik durf wel te beweren dat dat ons onderscheidt van andere arbodienstverleners.’

 

Korte lijnen

Bij Keerpunt is de samenwerking tussen de medische unit en de re-integratiespecialisten volledig geïntegreerd in het proces van arbodienstverlening. Zij wisselen geen medische gegevens uit, maar wel kennis en praktische zaken. Bijvoorbeeld tijdens teamoverstijgende dagstarts en bedrijfsartsspreekuren voor re-integratiespecialisten. ‘De korte lijnen zorgen er ook voor dat we gemakkelijk verbeteringen kunnen implementeren’, vertelt Beyke. ‘De vraag naar onze dienstverlening overtreft de verwachtingen en de eerste maanden konden we de snelheid die we voor ogen hebben nog niet laten zien. We hebben vijf nieuwe Praktijkondersteuners Bedrijfsarts en een nieuwe bedrijfsarts aangetrokken, zodat we nu op volle sterkte zijn en die snelheid wél kunnen gaan realiseren.’Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020