Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Arbodiensten > Ziektewetdienstverlening voor werkgevers

Ziektewetdienstverlening voor werkgevers

26 november 2019

Als werkgever kunt u ervoor kiezen wel of niet eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden. Bent u eigenrisicodrager, dan moet u veel zelf regelen en heeft u kennis van, en ervaring met, het uitvoeren van de ziektewet nodig. Keerpunt ondersteunt u met een complete dienstverlening; van arbodienstverlening voor ex-werknemers tot een gescheiden loonadministratie.

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

Ziektewet: regels voor werkgevers

Werknemers die ziek uit dienst gaan of die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden, hebben maximaal 104 weken recht op een ziektewetuitkering. Is de ex-medewerker daarna nog steeds arbeidsongeschikt, dan krijgt hij maximaal tien jaar een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Als werkgever financiert u zowel de ziektewet- als de WIA-uitkering. U kunt zich hiervoor verzekeren bij UWV of bij een verzekeraar. In beide gevallen betaalt u premie, zodat uw zieke ex-medewerker een ziektewet- of WIA-uitkering ontvangt. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om deze uitkering te betalen uit uw eigen middelen.

Kiest u voor een verzekering bij UWV, dan verzorgt UWV ook de re-integratie van de zieke ex-werknemer. Wordt deze werknemer na twee jaar arbeidsongeschikt en krijgt daardoor een WIA-uitkering, dan betaalt u als werkgever een hogere premie.

Zelf eigenrisicodrager ziektewet worden?

Kiest u ervoor eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden, dan neemt u een aantal taken van UWV over. Zo bent u verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke ex-werknemer. Hierdoor heeft u meer invloed op de snelheid waarmee deze vroegere medewerker re-integreert. Ook houdt u zicht op eventuele WIA-instroom van zieke ex-werknemers. Door hier met gerichte acties op in te spelen, helpt u uw ex-werknemer bij zijn duurzame re-integratie en voorkomt u dat de premie van uw WIA-verzekering stijgt.

Daarnaast is het uw verantwoordelijkheid om, volgens de regels van de ziektewet, vast te stellen of de zieke ex-medewerker recht heeft op een uitkering. Ook de hoogte en de duur van de uitkering moet u als eigenrisicodrager voor de ziektewet zélf vaststellen.

Ten slotte moet u een eigen verzuimadministratie voeren en ervoor zorgen dat de ex-werknemer de uitkering ontvangt.

Wat kunnen wij bieden?

Wij begeleiden uw zieke ex-medewerker naar een duurzaam herstel en beperken de WIA-instroom:

  • Onze bedrijfsartsen en gespecialiseerde re-integratiespecialist zorgen ervoor dat u voldoet aan de eisen van de Wet verbetering Poortwachter en de ziektewet.
  • Samen met onze partner SV Pay bepalen wij het recht op, de hoogte van én de duur van de ziektewetuitkering. Daarbij verzorgen wij voor u de complete uitkeringsadministratie.
  • Mocht de ex-werknemer zich niet aan zijn verplichtingen houden, ondersteunen wij u bij het voorbereiden van beschikkingen en toepassen van maatregelen.

Lees hier meer over de Wet verbetering PoortwachterDeel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020