Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Arbodiensten > Wat doet een sanctiespecialist?

Wat doet een sanctiespecialist?

22 oktober 2019

Is een re-integratiedossier niet in orde? Dan lopen werkgevers risico op een boete van UWV. Dit noemen we een loonsanctie. De dienstverlening van Keerpunt is gericht op het voorkomen van loonsancties. Hiervoor hebben wij  sanctiespecialisten opgeleid. Zij bekijken complexe of risicovolle re-integratiedossiers en detecteren vroegtijdig of een dossier gevoelig zal zijn voor een loonsanctie. Hun bevindingen delen zij met onze re-integratiespecialisten en arbeidsdeskundigen. Is er na twee jaar verzuim toch reden voor een loonsanctie, dan adviseert de sanctiespecialist wat er gedaan kan worden om de sanctie te beperken.

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

UWV kan na twee jaar verzuim loonsancties opleggen aan de werkgever, wanneer er niet is voldaan aan de re-integratieverplichtingen. Als UWV een loonsanctie oplegt, betekent dit dat een werkgever maximaal een jaar extra loon moet doorbetalen aan de werknemer. Dit risico op extra loondoorbetaling kan meeverzekerd zijn op uw verzuimverzekering. Check hiervoor de polisvoorwaarden.

Voorkomen en beperken van loonsancties

De sanctiespecialist bekijkt het re-integratiedossier van een werknemer door de bril van UWV. Is het dossier compleet? Zijn alle re-integratiekansen benut? Is het nodig dat er een arbeidsdeskundigonderzoek plaatsvindt? De benodigde acties worden dan alsnog uitgevoerd. Hiermee voorkomt Keerpunt de kosten van een extra jaar loondoorbetaling voor de werkgever. Als de loonsanctie al is opgelegd aan de werkgever, dan laat de sanctiespecialist weten hoe de tekortkomingen in het dossier te repareren zijn. En hij bekijkt of het maken van bezwaar op de loonsanctie zin heeft.

Meer weten?

Sanctiespecialist Vincent Moenis vertelt hoe hij re-integratiespecialisten en arbeidsdeskundigen adviseert bij het sanctieproof maken van re-integratiedossiers.Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020