Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Arbodiensten > Dankzij een goede interventie sneller aan de slag

Dankzij een goede interventie sneller aan de slag

15 september 2019

Keerpunt werkt met een breed netwerk aan providers. Van psychologen tot leefstijlcoaches: allen hebben ze het doel gezond werken te bevorderen. Guido van der Molen is providermanager bij Keerpunt. Hij ziet dat de kwaliteit van de behandelingen zo hoog is, omdat de samenwerkingen met providers verder gaan dan alleen het leveren van een dienst. ‘Het zijn partijen waar we vaak al jaren mee samenwerken. We weten precies wat we van elkaar willen.’

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

Keerpunt neemt duizenden diensten per jaar af en kan daarvoor uit een rijk netwerk aan providers putten die bijdragen aan het herstel van werknemers. ‘Die zogenaamde “providerboog” waarborgt dat we weten wat we inkopen,’ vertelt Guido. ‘De kwaliteit, de prijs: alles is vastgelegd in de contracten met deze partijen. Op basis van de input van de bedrijfsarts, de werkgever en de werknemer komen we tot een tevredenheidscijfer, en dat moet aan een strenge, minimale eis voldoen. Met een goede interventie of behandeling kan een werknemer immers sneller aan de slag en is de kans op herhaling van verzuim kleiner.’

 

Partnerships

De providerboog is in de laatste twintig jaar opgebouwd. De partners werken dus vaak al jaren met Keerpunt samen en weten precies wat er gevraagd wordt. ‘Omdat we elkaar zo goed kennen, kunnen we de beste kwaliteit blijven nastreven en worden werknemers snel geholpen. De samenwerkingen zijn echte partnerships, waarbij we elkaar pushen en elkaars kennis vergroten.’ Zo worden partners ook gevraagd hun expertise te delen en het personeel van Keerpunt bij te scholen. Vice versa willen partners graag op de hoogte blijven van veranderingen in de arbowereld.

 

De lat ligt hoog

Voor elke dienst kan Keerpunt kiezen uit meerdere partijen in de providerboog. ‘Keerpunt is hierin volledig onafhankelijk. We werken niet op basis van provisie, we kiezen voor elk traject de beste interventie. De lat ligt hoog.’

Keerpunt monitort de kwaliteit van partijen voortdurend en vergelijkt deze met andere partijen in de markt. Als, om wat voor reden dan ook, de kwaliteit van een provider daalt, wordt er een verbetertraject opgestart. ‘Er zijn trends, zoals burn-out en jongeren die uitvallen, daar moet je diensten op kunnen aanpassen. Als een bestaande partij dat niet kan, kijken we naar partijen die dat eventueel wel kunnen. Maar nieuwe partijen hebben vaak wel enige tijd nodig voordat ze de kwaliteit kunnen leveren die wij van ze verwachten. Daarom starten we met een pilot, van waaruit we naar een partnership kunnen groeien.’

 

Meten is weten

Keerpunt is de enige arbodienstverlener die alle partners elk kwartaal een rapport geeft waarin staat hoe ze hebben gepresteerd. Naast cijfers voor verschillende onderdelen krijgen ze ook een feedbackrapport. ‘We kunnen onze partners zo precies laten zien wat ze goed hebben gedaan en wat wij in de toekomst graag terugzien. Maar natuurlijk ook wat minder goed ging en wat verbeterd kan worden.’

De partners van Keerpunt krijgen zo de kans zichzelf te blijven verbeteren. ‘Het is voor ons een manier om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden. Daar profiteren werkgevers en werknemers van.’

 

Guido van der Molen, Providermanager bij Keerpunt

Guido van der Molen, ProvidermanagerDeel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020