Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Arbodiensten > Alles om loonsancties te voorkomen

Alles om loonsancties te voorkomen

28 maart 2019

Sanctiespecialisten nemen re-integratiedossiers onder de loep en onderzoeken of er aan alle richtlijnen is voldaan om loonsancties van UWV te voorkomen. Sanctiespecialist en coördinator Vincent Moenis: ‘Ik geef advies en concrete oplossingen aan de re-integratiespecialist. Het is mooi om een lastig dossier uiteindelijk met een gerust hart naar UWV te sturen.’

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

Loonsancties voorkomen

Een sanctiespecialist adviseert zijn collega’s, de re-integratiespecialisten, over hoe zij loonsancties kunnen voorkomen of beperken. De re-integratiespecialisten die dossiers voor Nationale-Nederlanden of volmachten behandelen, vragen een sanctiecheck aan wanneer er zorgen zijn over het risico op loonsancties. Dossiers zonder risico ziet de sanctiespecialist dus niet. Voor De Amersfoortse wordt ieder dossier in week 48 onderzocht door arbeidsdeskundigen in dienst van Keerpunt om het risico op sancties te verminderen. Zij kunnen de sanctiespecialist natuurlijk wel altijd vragen mee te kijken.

Advies en oplossingen

Vincent: ‘Naar gelang het loonsanctierisico toeneemt, geef ik de re-integratiespecialisten tips, adviezen en concrete oplossingen. Hierin kijk ik altijd naar de toekomst van de werknemer en werkgever, maar ook naar het sanctieproof maken van het dossier. Is het dossier niet volgens de richtlijnen en heeft UWV reden om een loonsanctie op te leggen, dan geef ik advies en handvatten om het dossier op de rit te krijgen.’ Mocht het desondanks toch tot een loonsanctie komen, dan onderzoekt de sanctiespecialist of het maken van bezwaar zin heeft. En adviseert hij over de mogelijkheid om de sanctie te bekorten met reparaties aan het dossier.

Nauwe samenwerking

‘Mijn collega’s en ik werken nauw samen in de totstandkoming van loonsanctievrije dossiers. Wanneer een collega twijfelt over mogelijk sanctierisico dan kan hij altijd bij mij terugkomen. De dankbaarheid vanuit collega’s voor mijn hulp is heel waardevol. Mooi vind ik het als we een lastig dossier uiteindelijk met een goed gevoel richting UWV sturen,’ vertelt Vincent enthousiast.

Werk optimaliseren

‘Behalve als sanctiespecialist ben ik als coördinator verantwoordelijk voor het monitoren van alle sanctie dossiers. Ik onderzoek trends en koppel maand-, kwartaal- en jaarrapportages terug aan het managementteam en de verzekeraars. Zij zijn heel erg betrokken bij het werk en geven mij de ruimte om verder onderzoek te doen naar het optimaliseren van ons werk,’ besluit Vincent. Zo zoekt Keerpunt steeds meer de samenwerking op dit gebied met de combi Arbodiensten om antwoord te krijgen op gezamenlijke vragen. Bijvoorbeeld hoe we sancties nog beter kunnen voorkomen. Of hoe we het beste een bezwaar kunnen indienen wanneer er onterecht of op medische gronden een sanctie is opgelegd.

Sanctiespecialist Vincent Moenis
Sanctiespecialist Vincent Moenis


Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020