Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Nieuws > Een mooie oplossing voor de MKB werkgever voor verzuim!

Een mooie oplossing voor de MKB werkgever!

20 december 2018

Werkgevers hebben de verplichting om aan zieke werknemers 104 weken het loon door te betalen en hen te ondersteunen bij re-integratie. Het Ministerie van SZW, MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben een Convenant gesloten om per 1 januari 2020 te komen tot de zogenaamde ‘MKB verzuim-ontzorg-verzekering‘. De kern van deze verzekering is dat de werkgever maximaal ontzorgd wordt in hun re-integratieverplichtingen. Wij vinden dit goed nieuws!

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

Re-integratieprikkel blijft bestaan

De plannen van Rutte III om de termijn voor loondoorbetaling te verkorten gaan niet door. Werkgevers blijven de verplichting houden om bij ziekte 104 weken het loon door te betalen. Dit is goed nieuws voor de werknemer. Keerpunt gaf vorig jaar al aan dat met name de werknemer benadeeld werd door de plannen van Rutte III, omdat de re-integratieprikkel voor werkgevers en verzekeraars in de voorstellen werd gehalveerd. Maar ook de werkgever is beter af: hij hoeft niet te betalen voor de extra uitvoeringskosten die de overdracht van re-integratiedossiers van de private markt naar UWV met zich mee zouden brengen.

Loonsancties en Tweede Spoor

Minister Koolmees kondigt aan de toets op re-integratie-inspanning (RIV-toets) transparanter te willen maken. Daarnaast wordt het oordeel van de Bedrijfsarts leidend. Hierdoor krijgen werkgevers geen loonsanctie meer opgelegd als de Bedrijfsarts en Verzekeringsarts inhoudelijk van mening verschillen. Ook deze maatregel is goed nieuws voor werkgevers en werknemers. Tot slot zijn de aangekondigde experimenten om de effectiviteit van Tweede Spoortrajecten te onderzoeken, hoopgevend.

Investeren in kwaliteit van casemanagement loont

Wij zijn als Keerpunt zeer blij om te zien dat er nu meer  focus komt op de kwaliteit van re-integratiedienstverlening binnen de ontzorgverzekering. Wij weten als geen ander wat het effect is op het re-integratieproces van de werknemer wanneer er geïnvesteerd wordt in het goed begeleiden van de zieke werknemer. Wij zien dagelijks hoe werkgevers en werknemers zich in de complexe regelgeving staande proberen te houden en we zien ook dat dit zonder deskundige ondersteuning vaak niet lukt. Versterking van het casemanagement is daarom goed nieuws voor alle betrokken partijen. Uit een recente pilot Arbeidsdeskundig Casemanagement die Keerpunt heeft uitgevoerd in samenwerking met De Amersfoortse blijkt dat investeren in kwaliteit leidt tot toename van het (deel)herstel en tot hogere klanttevredenheid. De juiste aandacht op het juiste moment met respect voor alle betrokkenen in het re-integratieproces. Daar geloven wij in!

Investeren in kwaliteit kan ook anders

Een kanttekening is ook op zijn plaats. De wens van de MKB-werkgevers is om niet geconfronteerd te worden met onverwachte kosten achteraf heeft een keerzijde. Het is technisch heel goed mogelijk om alle re-integratiekosten, dus ook de inzet van interventies, te verdisconteren in de premie van de ontzorgverzekering. Die kosten zullen dan vooraf door alle premiebetalers gezamenlijk moeten worden opgebracht. Het is dan de vraag of de werkgever met een goed beleid voor duurzame inzetbaarheid en een beneden gemiddeld verzuim mee wil betalen aan deze kosten. Deze werkgevers investeren op een veel directere manier in bedrijfsgezondheidszorg. Jolande Dirkx Commercieel directeur Keerpunt

Jolande Dirkx

 

Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2019