Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > 2018 > december

Een mooie oplossing voor de MKB werkgever!

Werkgevers hebben de verplichting om aan zieke werknemers 104 weken het loon door te betalen en hen te ondersteunen bij re-integratie. Het Ministerie van SZW, MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben een Convenant gesloten om per 1 januari 2020 te komen tot de zogenaamde ‘MKB verzuim-ontzorg-verzekering‘. De kern van deze verzekering is dat de werkgever maximaal ontzorgd wordt in hun re-integratieverplichtingen. Wij vinden dit goed nieuws!

Speciaal voor

Selecteer één of meer
18 maart 2020

Veelgestelde verzuim vragen coronavirus

Wanneer mag u uw werknemer in tijden van corona wel en niet ziekmelden? We hebben deze en andere veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Lees meer
13 maart 2020

Dienstverlening gaat ondanks corona gewoon door

Als onderdeel van alle maatregelen om verspreiding van het covid-19 virus (“corona”) te voorkomen, werken alle medewerkers van Keerpunt vanaf vandaag vanuit huis. Tenminste tot 1 april of nadere berichten.

Lees meer
3 maart 2020

Medische unit voor meer slagvaardigheid

Er is een nijpend tekort aan bedrijfsartsen in Nederland. Wij hebben daarom een eigen medische unit opgezet zodat we de kwaliteit én snelheid van onze arbodienstverlening hoog kunnen houden.

Lees meer
3 maart 2020

Stress reguleren met behulp van Virtual Reality

Stress. Een van de belangrijkste verzuimredenen. Maar dat hóeft niet. Jamzone ontwikkelde een prijswinnende, innovatieve Virtual Reality (VR) game waarmee werknemers leren om stress te herkennen en er op een positieve manier mee om te gaan.

Lees meer
3 maart 2020

Een werknemer is twee jaar ziek. Wat nu?

Zodra een werknemer langer dan twee jaar ziek is, veranderen de regels rondom re-integratie en uitkering. Standaard neemt UWV re-integratie en betaling (van een uitkering) over. Maar werkgevers kunnen er ook voor kiezen om dat voor tien jaar zelf te blijven doen, als eigenrisicodrager voor de WGA.

Lees meer
28 februari 2020

Het coronavirus op de werkvloer

Het coronavirus is al weken het gesprek van de dag. En helemaal nu sinds 27 februari 2020 de eerste coronabesmetting in Nederland is vastgesteld. De adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over hoe we hier mee om moeten gaan zijn leidend.

Lees meer
23 januari 2020

Het werk van Arjen Vonk

Arjen Vonk zou in eerste instantie een jaar aan de slag gaan als manager Business Solutions. Inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder en werkt hij nog steeds bij Keerpunt, nu als Manager Arbodienstverlening.

Lees meer
15 december 2019

‘Het persoonlijke contact, dat blijft. Ook nu we groeien.’

Het einde van het jaar, traditioneel een moment van terug- én vooruitkijken. Directeuren Jolande Dirkx en Erwin Lots vertellen wat hun het meest is bijgebleven van het afgelopen jaar en waar ze op focussen in 2020.

Lees meer
14 december 2019

Arbodienstverlening en casemanagement bij één partij.

Steeds vaker zien we dat werkgevers arbodienstverlening en casemanagement laten verzorgen door één en dezelfde partij. Dirk-Jan Wilmink, re-integratiespecialist bij Keerpunt, vertelt hoe werkgevers en werknemers hiervan profiteren.

Lees meer
11 december 2019

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

‘De intensiteit van onze begeleiding, die maakt echt het verschil.’
Productmanager Jan Willem van Woudenberg vertelt er met trots over.

Lees meer
26 november 2019

Ziektewetdienstverlening voor werkgevers

Als werkgever kunt u ervoor kiezen wel of niet eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden. Bent u eigenrisicodrager, dan moet u veel zelf regelen en heeft u kennis van, en ervaring met, het uitvoeren van de ziektewet nodig. Keerpunt ondersteunt u met een complete dienstverlening; van arbodienstverlening voor ex-werknemers tot een gescheiden loonadministratie.

Lees meer
29 oktober 2019

Arbodienstverlening regelen als werkgever

Als uw werknemer tijdelijk niet kan werken is dat heel vervelend. Voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever. Zeker als dit een langere periode duurt. Met de arbodienstverlening van Keerpunt krijgt u hulp bij het begeleiden bij verzuim en re-integratie van uw zieke werknemers.

Lees meer
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020